Metsätilan sukupolvenvaihdokseen on monia vaihtoehtoja

Jos olet perimässä metsää tai aikeissa siirtää metsäomaisuutesi jälkipolville, et ole asiasi kanssa yksin. Valtaosa suomalaismetsistä vaihtaa omistajaa perheiden sisällä joko perintönä, lahjana tai sukulaiskauppana.

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja keskustelut jälkipolven kanssa kannattaa aloittaa ajoissa, sillä mitä aikaisemmin sukupolvenvaihdoksen suunnittelun aloittaa, sitä enemmän on käytettävissä erilaisia vaihtoehtoja. Lopulta tärkeintä on löytää sinun ja tilan jatkajien tilanteeseen parhaiten sopiva ratkaisu verovaikutukset huomioiden. Siihen kannattaa hyödyntää Metsä Groupin sukupolvenvaihdoksen asiantuntijoita ja heidän osaamistaan.

Muista nämä, kun suunnittelet sukupolvenvaihdosta

 1. ALOITA sukupolvenvaihdos ajoissa.

  Ota asia puheeksi viimeistään silloin, kun tulet itse eläkeikään.

 2. METSÄOMAISUUDEN pilkkominen murentaa usein myös sen arvon.

  Pyri löytämään metsätilalle yksi omistaja, joka on aidosti kiinnostunut sen hoidosta.

 3. MIETI ja kartoita eri vaihtoehtoja yhdessä lasten ja asiantuntijan kanssa.

  Hae ratkaisua, johon kaikki ovat tyytyväisiä.

 4. HYVÄ ennakkosuunnittelu säästää selvää rahaa.

  Samalla tilalle taataan jatkuvuus, ja kaikki osapuolet välttyvät turhilta veroseuraamuksilta.

Kauppa sopii hyväpuustoisen metsätilan sukupolvenvaihdokseen

Kauppa on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun luopujalla ei ole metsävähennystä ja metsästä on odotettavissa tasaista tuottoa. Tilakaupassa ostaja pääsee hyödyntämään metsävähennystä. Jos tilan kauppahinta on alle neljänneksen käypää arvoa alempi, ostajalle ei tule lahjaveroseuraamuksia. Tilakaupan maksuaika voidaan sopia niin, että kauppaa pystyy rahoittamaan tasaisilla hakkuutuloilla ilman isoja kertahakkuita ja uudistamiskuluja.

Kiinteistön kauppakirja on tehtävä määrämuotoisena ja kaupanvahvistajan todistamana. Ostaja maksaa metsän kauppahinnasta varainsiirtoveroa 4 %. Myyjälle voi tulla maksettavaksi luovutusvoiton veroa, mutta sukupolvenvaihdoskaupan luovutusvoitto on tietyin edellytyksin verovapaa.

Metsäkiinteistön lahjoituksessa luopujalle ei veroseuraamuksia

Jos lahjoitat metsäkiinteistön, maksaa lahjan saaja lahjaveroa. Luopujalle ei tule lahjoituksesta veroseuraamuksia. Uusi metsänomistaja saa käyttöönsä metsälahjavähennyksen ja voi tietyin ehdoin vähentää puukauppatuloistaan osan metsätilan lahjaverosta. Voit arvioida oman metsätilasi metsälahjavähennyksen määrää ja verovaikutusta laskurillamme.

Lahjoittaja voi harkita myös hallintaoikeuden pidätystä, jolloin luopujalla on hallinta-aikanaan oikeus tehdä hakkuita ja saada niistä tuotto. Hallintaoikeuden pidätys alentaa lahjoitetun metsätilan käypää arvoa ja samalla lahjaveron määrää. Jos hallintaoikeuden pidätykseen päädytään, määräaikainen on hallintaoikeus on elinikäistä hallintaoikeutta selkeämpi vaihtoehto.

Lahjaluonteisesta kaupasta on kyse silloin, kun kauppahinta on enintään 75 % metsän käyvästä arvosta. Tällöin ostajalle tulee maksettavaksi kauppahinnan lisäksi lahjaveroa.