Puunkorjuu ja sen jälkeen

Valtaosassa puukaupoista puunkorjuusta vastaa puiden ostaja. Puukaupan yhteydessä sovitaan, mihin mennessä puunostajan on korjattava puut metsästä. Metsä Groupilla puunkorjuusta ja -kuljetuksesta huolehtivat ammattitaitoiset sopimusyrittäjämme. Hyvä korjuujälki metsässä on meille kaikille tärkeää.

Puunkorjuu tehdään puukauppasopimuksessa sovitun kauppa-ajan puitteissa. Hakkuiden aloittamisen ajankohtaan vaikuttavat korjuuolosuhteet, resurssit, puuvarantojen tilanne ja tehtaidemme puunkäyttö.

Lähetämme hakkuistamme kaksi tekstiviestiä puun myyjälle ennen hakkuun aloittamista: ensimmäisen noin kaksi viikkoa ennen korjuun alkamista ja toisen sinä päivänä, jolloin hakkuukone aloittaa korjuun.

Puuta moottorisahalla metsässä kaatava metsuri on nykypäivänä harvinainen näky. Ostamastamme puusta yli 95 prosenttia kaadetaan hakkuukoneella.

Näin puunkorjuu etenee

 1. 1

  Hakkuukoneen kuljettaja suunnittelee työn etenemisen metsässä ja minne hakkuukoneen ja ajokoneen käyttämät ajourat sijoittuvat.

  Hän ottaa tässä huomioon maaston muodot, maan kantavuuden, sään ja hakkuukohteen muut mahdolliset erityispiirteet.

 2. 2

  Hakkuukoneen kuljettaja kaataa puut, karsii niistä oksat, katkoo rungot tukeiksi ja kuitupuupölleiksi.

  Hän myös lajittelee ne metsässä ajouran viereen, josta ajokoneen kuljettaja hakee ne metsätien varteen. Hakkuukoneen kuljettaja laittaa osan latvuksista ja oksista ajouralle. Tämä suojaa maastoa ja puunjuuria koneen aiheuttamilta vaurioilta.

  Jos metsänomistaja tai Metsä Groupin metsäasiantuntija ei ole päättänyt säästöpuuryhmän sijaintia, hakkuukoneen kuljettaja valitsee, mitkä puut jätetään säästöpuiksi.

  Hakkuukone katkoo männyn runkoa.
 3. 3

  Ajokoneen kuljettaja kerää puut ja kuljettaa ne metsätien varteen.

  Ajokoneen kuljettaja lajittelee eri puutavaralajit tienvarteen eri pinoihin, jotta puutavara-auton kuljettajan on helppo ottaa kyytiin oikeat puut. Puukaupan yhteydessä sovitaan, missä puut voidaan turvallisesti varastoida odottamaan kuljetusta.

  Tienvarsivarasto ei saa sijaita sähkölinjan lähellä ja puiden kuormaamisen on oltava turvallista sekä puutavara-auton kuljettajalle että muille tien käyttäjille.

  Ajokone ajaa puita harvennukselta.
 4. 4

  Puut haetaan puutavara-autolla ja kuljetetaan tehtaalle.

  Samalta hakkuukohteelta eli leimikolta ajetaan tyypillisesti puuta monelle eri tehtaalle: havukuitupuut eri tehtaalle kuin lehtikuitupuut ja mäntytukit eri sahalle kuin kuusitukit.

  Jos kohteelta saadaan sorvitukkia, ne viedään vielä eri tehtaalle jalostettavaksi. Uusiutuvan energian tekoon käytettävät hakkuutähteet – oksat ja latvukset – ajetaan energialaitokselle. Näin varmistamme, että jokainen osa puusta hyödynnetään tehokkaasti eikä mitään mene hukkaan.

  Puutavara-auto lastaa tukkeja metsätiellä.
 5. +

  Metsänomistaja on tervetullut seuraamaan puunkorjuuta turvallisuusohjeita noudattaen.

  Muistathan, että turvaetäisyys työskentelevään hakkuukoneeseen on 90 metriä.

  Ohjeet turvalliseen vierailuun löydät täältä.

  Metsäasiantuntija ja metsänomistaja kävelevät hakkuutyömaalla.

Hyvä korjuujälki on meille tärkeää

Korjuun ja kuljetuksen hoitavat Metsä Groupin ammattitaitoiset sopimusyrittäjät. Noudatamme korjuussa metsä- ja luonnonsuojelulakeja, metsäsertifioinnin kriteerejä sekä Tapion hyvän metsänhoidon suosituksia.

Hyvä korjuujälki on tärkeää sekä metsänomistajille että meille. Seuraamme korjuun laatua kuljettajien ja metsäasiantuntijoidemme tekemänä omavalvontana sekä yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa viranomaistarkastuksin. Kysymme säännöllisesti metsänomistajilta palautetta korjuussa onnistumisesta.

Kuljetusyrittäjämme kuljettavat puut tienvarresta tehtaalle. Koska samalta kohteelta lähtee puuta eri tehtaille, puuta haetaan tienvarsivarastolta useaan eri kertaan. Tähän vaikuttaa myös lopputuotteiden maailmanmarkkinatilanne. Seuraamme tienvarsivarastojen laatua ja tien kuntoa. Korjaamme tien puunnoutoa edeltävään kuntoon, jos rikomme sen. Muistathan, että turvaetäisyys puunkuormaukseen on 20 metriä.

Mittaustodistus eli ”mittis”

Kun puukaupassa sovittu leimikko on hakattu ja puut mitattu, metsänomistajalle lähetetään mittaustodistus. Mittaustodistuksen saa tavanomaisesti siinä vaiheessa, kun puut vielä odottavat kuljetusta tienvarressa. Mittaustodistus ja sen liite ovat puunostajan raportti puun myyjälle siitä, että mittaus on tehty lain mukaan ja hakkuussa on toimittu puukaupassa sovitulla tavalla. Metsä Groupilta saa aina liitteen koostesivun mittaustodistuksen mukana ja tarkemman tukkierittelyn pyydettäessä.

Mittaustodistusta ja liitettä lukiessa kannattaa vierellä olla puukauppasopimus ja sen mukana tulleet liitteet. Jos olet tehnyt kanssamme sähköisen puukaupan tai olet Metsä Groupin omistajajäsen, niin puukauppa-asiakirjat löytyvät sähköisessä muodossa Metsäverkosta.

Mittaustodistuksella peritään myös Suomen Metsäsäätiön vapaaehtoinen menekinedistämismaksu, josta voit lukea lisää täältä.

Tästä linkistä voit katsoa esimerkin mittaustodistuksesta. Esimerkkilaskelmassa on käytetty suurinta mahdollista puukaupan ja metsäpalveluiden oston bonusta. Jos sinulla on kysyttävää mittaustodistuksestasi, ota yhteyttä metsäasiantuntijaamme, jonka kanssa teit puukaupat.