Jos sukupolvenvaihdos on ajankohtainen, muista metsävähennys

Jos metsätila ei vielä ole metsävähennyksen piirissä, kannattaa etenkin puustoisen tilan kohdalla harkita vastikkeellista kauppaa. Kauppa tuo tilan metsävähennysoikeuden piiriin, jolloin verohyöty on parhaimmillaan kymmeniä tuhansia euroja.
  • Blogit
  • |
  • |
  • Metsänomistus
Metsäasiantuntija, sukupolvenvaihdos

Runsaspuustoinen metsätila kannattaa tietyissä tilanteissa siirtää sukupolvenvaihdoksessa jatkajalle vastikkeellisesti, sillä jos luovuttajalla ei vielä ole metsävähennystä, vastikkeellinen kauppa tuo tilan metsävähennyksen piiriin.

Metsävähennys on metsänomistajalle suunnattu veroetu, jonka ansiosta hän saa vähentää enintään 60 prosenttia metsän hankintamenosta metsävähennyksenä. Käytännössä metsänomistaja saa siis myydä tietyn määrän puuta verovapaasti.

Vähennykseen oikeuttavan metsävähennyspohjan suuruus lasketaan tilan hankintamenon pohjalta. Hankintamenoon lasketaan kauppahinnan lisäksi kaikki muut tilan hankinnasta koituneet kulut, kuten varainsiirtovero, lainhuutokulut ja mahdolliset lohkomiskulut. Tästä hankintamenosta 60 prosenttia muodostaa metsävähennyspohjan.

Kun metsänomistaja tekee puukaupan, hän voi samana verovuonna tehdä saamastaan metsätalouden pääomatulosta metsävähennyksen. Pienin verottajan hyväksymä vähennys on 1 500 euroa. Enimmillään metsänomistaja saa vähentää 60 prosenttia kyseisen vuoden metsätalouden pääomatulon määrästä.

Metsänomistajan saama verohyöty on merkittävä, ja kyse on usein tuhansien, jopa kymmenien tuhansien veroedusta. Jos tilalla ei ole metsävähennyspohjaa, lahja tai perintö ei tuo tilaa metsävähennyksen piiriin. Sen sijaan tilaan mahdollisesti kuuluva, käyttämätön metsävähennys siirtyy jatkajalle myös vastikkeettomissa saannoissa.

Monelle metsänomistajalle metsävähennys on paitsi uusi, myös vaikeasti hahmotettava. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta metsävähennys onkin yksi metsäverotuksen vaikeimmista kokonaisuuksista.

Metsä Groupin sukupolvenvaihdosasiantuntijat ovat kuitenkin perehtyneet metsävähennyskysymyksiin, ja sukupolvenvaihdoksen yhteydessä myös nämä asiat käydään aina läpi. Metsävähennys voi vaikuttaa olennaisesti siihen, mitä ratkaisua asiantuntijamme suosittelee. Jokainen sukupolvenvaihdos harkitaan tapauskohtaisesti, sillä muuttujia on runsaasti.

Metsäasiantuntija, sukupolvenvaihdos
Matti Sipilä on sukupolvenvaihdosasiantuntija, jonka pitkästä työurasta viimeiset viisi vuotta ovat kuluneet Metsä Groupilla. Matilla on LKV-tutkinto ja kaupanvahvistajan oikeudet. Matin kolme taaperoikäistä lastenlasta takaavat sen, että vaarilla peruskunto säilyy. Jos lastenlasten kanssa touhuamiselta jää aikaa, vapaa-ajallaan Matti metsästää, suunnistaa, vaeltaa, hiihtää ja huolehtii perheensä metsien taimikonhoidosta.