Erilaiset hakkuutavat

Meillä Metsä Groupissa on kaikki hakkuutavat käytössämme. Erilaisilla hakkuutavoilla on erilaiset tavoitteet, mutta yhteistä niille on pyrkimys turvata puuston hyvä kasvu. Puut tarvitsevat tilaa kasvaakseen ja voidakseen hyvin. Metsänomistajana sinun ei tarvitse tietää millainen hakkuutapa sopii metsääsi, paikalliset metsäasiantuntijamme auttavat valitsemaan oikean käsittelytavan. Metsäluonnon monimuotoisuus otetaan huomioon kaikissa hakkuutavoissa.

Hoidamme metsiä kestävästi ja vastuullisella tavalla, jotta ne säilyvät myös tuleville sukupolville. Oikea-aikaisesti toteutetut hakkuut varmistavat, että metsän tuotto säilyy hyvänä läpi kiertoajan. Hyvin hoidettu metsä tarjoaa omistajalleen paremman arvokasvun hoitamattomaan metsään verrattuna.

Uudistushakkuu on ajankohtainen, kun metsän uudistamisesta on metsänomistajalle suurempi hyöty, kuin sen kasvattamisesta. Uudistushakkuun jälkeen tavoitteena on saada ripeästi uusi taimikko kasvamaan. Harvennuksilla parannetaan puuston kasvuolosuhteita luomalla kasvutilaa jäljelle jääville puille ja siksi harvennetussa metsässä puut järeytyvät nopeammin. Jatkuvapeitteisessä metsäkasvatuksessa tavoitteena on metsän jatkuva kasvu ilman selkeää uudistamisvaihetta.

Luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon kaikissa hakkuutavoissa. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen ominaisuuspiirteiden säilyttämistä, säästöpuiden ja suojatiheikköjen jättämistä, tekopökkelöiden tekemistä, suojavyöhykkeiden jättämistä vesistöjen varsille ja olemassa olevan kuolleen puun säästämistä ja suojeltujen lajien esiintymisen turvaamista.

Hakkuutavan valintaan vaikuttavat metsän ominaisuuksien lisäksi metsänomistajan tavoitteet. Varmistamme, että metsäsi tulee hoidetuksi toiveidesi mukaan ja että pitkän tähtäimen suunnitelmasi metsänomistajana toteutuvat. Meillä voit olla sellainen metsänomistaja kuin itse haluat – omine toiveinesi ja tavoitteinesi!

Erilaiset hakkuutavat

 • Ensiharvennuksella parannetaan puuston laatua

  Ensiharvennuksella parannetaan puuston laatua

 • Harvennus saa jäävät puut järeytymään

  Harvennus saa jäävät puut järeytymään

 • Uudistushakkuu on sadonkorjuu

  Uudistushakkuu on sadonkorjuu

 • Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus

  Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus