Puun hinta vaihtelee

Puusta maksetaan tilavuuden mukaan eli puukauppaa tehdessä sovittava hinta on per kuutiometri. Alempana tällä sivulla esitetään Luonnonvarakeskuksen julkaisemat puun hintatilastot, jotka päivittyvät kerran viikossa. Hinnat eivät siis ole Metsä Groupin maksamia hintoja, vaan keskiarvo monen toimijan maksamista hinnoista. Saat arvion puustosi arvosta, kun pyydät tarjouksen paikalliselta metsäasiantuntijaltasi.

Miten puun hinta määräytyy?

Puun hintaan vaikuttaa moni tekijä, muun muassa

 • puulaji
 • puiden järeys
 • maantieteellinen sijainti
 • korjattava määrä
 • korjuutapa, -aika ja -olosuhteet
 • metsäkuljetusmatka eli matka metsästä tienvarteen
 • kuljetusmatka tienvarresta tehtaalle
 • puusta valmistettavien tuotteiden markkinatilanne

Näistä syistä puusta maksettava hinta vaihtelee paljon.

Esimerkiksi sulan maan aikana korjattavissa olevista puista saa yleensä paremman kantohinnan kuin talvikorjuun kohteista. Uudistushakkuilla puusta maksetaan korkeampaa yksikköhintaa kuin harvennushakkuilla, koska puun korjuun kustannukset ovat edullisemmat ja varsinkin tukkipuun laatu järeämpien runkojen vuoksi parempi. Hankintakaupoissa, joissa metsänomistaja itse kaataa puut ja kuljettaa tienvarteen, hintaan vaikuttavat mm. puuerän koko, vastaanottoaika ja tiestön kulkukelpoisuus.

Saat arvion puustosi arvosta, kun pyydät tarjouksen paikalliselta metsäasiantuntijaltasi.

Pyydä tarjous puukaupasta

Pyydä tarjous puukaupasta metsäasiantuntijaltamme. Hän osaa kertoa, mikä hakkuutapa sopii parhaiten sinun metsääsi ja täyttää tavoitteesi. Voit pyytää tarjouksen myös Metsäverkossa.

Kiitos viestistäsi!

Tarjouspyynnön aihe
Toivon yhteydenottoa


Metsä Forest kunnioittaa yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietojasi noudattaen soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme antamiasi henkilötietoja yhteydenpitoon ja mahdollisen liikesuhteen ja yhteistyön ylläpitämiseen. Mikäli olet jo Metsäliitto Osuuskunnan asiakas tai jäsen, yhteystietoja päivitetään nyt antamiesi tietojen perusteella. Voit lukea lisää Metsä Forestin tietosuojaselosteesta.

Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia.


Metsä Forest kunnioittaa yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietojasi noudattaen soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme antamiasi henkilötietoja yhteydenpitoon ja mahdollisen liikesuhteen ja yhteistyön ylläpitämiseen. Mikäli olet jo Metsäliitto Osuuskunnan asiakas tai jäsen, yhteystietoja päivitetään nyt antamiesi tietojen perusteella. Voit lukea lisää Metsä Forestin tietosuojaselosteesta.

Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia.

Kuusitukki, mäntytukki, tukkipuu, kuitupuu

Puukaupassa sovitaan hinta jokaiselle puutavaralajille erikseen. Puutavaralajeja ovat muun muassa: kuusitukki, koivukuitupuu ja kuusipikkutukki.

 • Järeistä puista ja runkojen osista saadaan tukkia.
 • Pikkutukki on tavanomaista tukkia ohuempaa.
 • Kuitupuuta saadaan ohuemmista puista ja tukkipuiden latvaosista.

Luonnonvarakeskuksen julkaisemissa puun hinnoissa ovat mukana Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ja tilastot kattavat noin 83 prosenttia koko maan yksityismetsien teollisuuspuun kaupoista. Viikkohinta on neljän viimeisen viikon ostomäärillä painotettu keskiarvo. Jos lukua ei ole saatavilla, taulukossa näkyy 0,00.

Puukauppatilaston hinta-alueet ovat laajat ja hintoihin vaikuttaa myös leimikon maantieteellinen sijoittuminen alueella. Sivun lopussa on kartta hinta-alueista.

Katso puun hinnat puutavaralajeittain – tukkipuu, pikkutukki ja kuitupuu

Tukkipuu
Mänty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Koivu
00,00
00,00
00,00
00,00
Pikkutukki
Mänty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuitupuu
Mänty
00,00
00,00
00,00
00,00
Kuusi
00,00
00,00
00,00
00,00
Koivu
00,00
00,00
00,00
00,00