Asta-sovellus seuraa maanmuokkauksen etenemistä reaaliajassa

Metsä Groupin ja Risutecin yhdessä kehittämän Asta-sovelluksen avulla lasketaan ja raportoidaan maanmuokkauksessa tehtävien mättäiden määrää työn edetessä. Sovellus hyödyntää GPS-paikannusta.

Metsä Groupin ja kotimaisen, metsänhoidon koneita valmistavan Risutecin yhdessä kehittämän Asta-sovelluksen avulla muokkausta tekevä henkilö näkee reaaliajassa, miten maanmuokkaus etenee. Ennen Asta-sovellusta käyttöönottoa koneenkuljettaja mittasi muokatulla alueella koealoja.

Hyvin suoritettu maanmuokkaus on metsänuudistamisen perusedellytys. Muokkausjäljen tulisi olla mahdollisimman tasainen, mutta käytännössä koneenkuljettaja joutuu usein muuttamaan muokkaustiheyttä kuvion eri osissa.

Vuonna 2016 lanseeratun Asta-sovelluksen avulla koneenkuljettajan on kuitenkin helppo muuttaa muokkaustiheyttä itse tarpeen mukaan, sillä sovellus kertoo joka hetki muokatun pinta-alan sekä hehtaaria kohti tehtyjen istutuspaikkojen määrän.

Koska muokkauksen jälkeen tarkka istutuspaikkojen määrä on tiedossa, voidaan taimia tilata kerralla juuri sopiva määrä. Tämä tuo säästöjä uudistusketjuun, sillä ylimääräisten taimien palauttaminen tai lisätaimien toimitus kohteelle vähenevät merkittävästi. Etenkin kevään taimijakelu helpottuu, kun syksyllä muokattujen kohteiden taimimäärät tiedetään hyvissä ajoin.

Sovellus luo digitaaliselle kartalle tason, johon jokainen muokkauspiste on merkitty. Karttataso näkyy Metsä Groupin henkilöstön karttajärjestelmissä sekä metsänomistajille Metsäverkko-palvelussa.

Asta-järjestelmän asentaminen kaivinkoneeseen on vaivatonta. Kaivinkoneen puomiin asennetaan GPS-anturi, ja itse sovellusta käytetään joko tabletin tai kännykän kautta. Sovellus tallentaa istutuspaikan 50 sentin tarkkuudella.