Puunhankinnan päästöt 30 prosenttia pienemmiksi

Metsä Groupin tavoitteena on vähentää puunhankinnan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä Suomessa 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2022 tasoon. Ensimmäisenä vähennyksiä haetaan puunkuljetuksista.

Metsä Groupin laskelmien mukaan puunhankinnan fossiilisista hiilidioksidipäästöistä noin puolet syntyy puunkorjuusta ja puolet kuljetuksista. Päästöt yhtä puukuutiometriä olivat vuonna 2022 keskimäärin noin 10 kg/m3, mikä vastaa suunnilleen 80 kilometrin ajoa henkilöautolla. Tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä yhden puukuution hankinnasta aiheutuvat päästöt laskevat 30 prosentilla nykyiseen verrattuna. 

Lähivuosina päästöjen vähentämiseen on odotettavissa enemmän ratkaisuja puunkuljetusten puolella, joten Metsä Groupin puunhankinnassa keskitytään ensin etenkin kuljetuksen päästöjen vähentämiseen. Metsä Group on jo vähentänyt puunhankinnan hiilidioksidipäästöjä junakuljetuksia lisäämällä. 

Metsä Group ja Navalis Shipping ovat sopineet yhteistyöstä puunkuljetusten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi merellä: tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia tonnia/maili vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2022 verrattuna uuden laivaston sekä energiaa säästävän teknologian avulla.

Sähkö- ja biokaasurekat käyttöön 

Pidemmällä aikavälillä sähkö- ja biokaasurekkojen käyttö tulee olemaan tehokas keino vähentää puunkuljetuksen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Markkinoille on tullut ensimmäisiä biokaasuautoja, jotka ovat tuotokseltaan verrattavissa diesel-kalustoon. Biokaasuautoja on tulossa pyöreän puun sekä hakkeen ja muiden sivutuotteiden kuljetukseen.

Myös sähkörekoista ensimmäiset puunkuljetukseen riittävän järeät mallit ovat tulossa markkinoille. Ensivaiheessa sähkörekkoja voitaisiin käyttää mm. terminaalikuljetuksissa. Terminaalikuljetuksissa nosturi ei vie auton kapasiteettia ja latausmahdollisuuksia on hyvin tarjolla. 

Metsä Group pilotoi Kemin biotuotetehtaan yhteydessä sähköisen puutavara-auton ja latausinfran ympärivuotista toimivuutta tehtaan ja puuterminaalien välillä. Testikäytöstä saatujen kokemusten perusteella saadaan valmius laajentaa sähköisiä ratkaisuja myös muilla tuotantolaitoksilla niin pyöreän puun kuin sivutuotteiden kuljetuksiin. Hanke on EU:n rahoittama ACE-hanke. 

Puunkorjuun päästöjä alemmas

Metsä Groupin sopimusyrittäjät siirtyivät toukokuussa 2024 alkaen käyttämään kantokäsittelyssä harmaaorvakkaa ja voitelemaan hakkuukoneiden teräketjut biohajoavilla öljyillä. Lue lisää tämän päätöksen vaikutuksista täältä.

Uusien keinojen rinnalla fossiilisia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää operatiivisen toiminnan tehostamisella niin puunkuljetuksessa kuin -korjuussa. Se edellyttää toiminnan entistäkin parempaa optimointia. 

Puunkuljetuksessa jokainen lisäkilometri lisää päästöjä, joten tavoitteena on lyhentää fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvaa keskikuljetusmatkaa. Myös eri kuljetusmuotoja hyödyntämällä voidaan pienentää puunkuljetusten päästöjä. Puunkorjuussa koneiden käyttöä ketjutetaan ja turhia siirtoja vältetään. Myös leimikkorakenteella on merkitystä – mitä järeämpi ja suurempi leimikko, sitä pienemmät päästöt.