Tieto sähkölinjoista lisää metsätyön turvallisuutta

Metsä Groupin ja suomalaisten sähköyhtiöiden yhteistyön ansiosta pienjännitelinjat näkyvät puunkorjuun karttajärjestelmissä, mikä pienentää riskiä osua sähkölinjaan metsätöiden aikana. Yhteistyöhön kuuluu, että Metsä Groupin hakkuukoneet avustavat sähkölinjojen päälle kaatuneiden puiden korjuussa, mikä lyhentää myrskyistä aiheutuneita sähkökatkoksia.

Pienjännitelinjat eivät pääsääntöisesti näy peruskartoissa, joten yhteistyö parantaa puunkorjuussa työskentelevien työturvallisuutta merkittävästi.

Metsä Groupin korjuutyömailla liikkuu päivittäin noin tuhat hakkuukonetta ja kuormatraktoria. Metsissä työskennellään ympäri vuoden, erilaisissa sääolosuhteissa.

Pimeässä metsässä ilmassa roikkuvaa mustaa kaapelia on vaikea erottaa. Tarkka tieto sähkölinjojen sijainnista auttaa koneen kuljettajaa säilyttämään turvaetäisyyden ja välttämään mahdolliset onnettomuudet, kuten sähkökatkokset tai jopa sähköiskut.

Yhteistyö tehostaa metsäasiantuntijoiden työtä, sillä ennen sähköistä paikkatietoa sähkölinjojen sijainnit täytyi merkitä digitaalisiin karttoihin työmaakohtaisesti. Sähköverkkoihin liittyvä tieto on luottamuksellista. Siksi karttajärjestelmä näyttää vain koneen työmaiden lähistöllä sijaitsevat sähkölinjat. Kun työmaa valmistuu, sähkölinjatiedot poistuvat automaattisesti.

Metsä Groupin ja sähköyhtiöiden yhteistyö ei pelkästään paranna metsäkoneen kuljettajien työturvallisuutta. Myrsky- tai lumituhon sattuessa Metsä Groupin metsäkoneet avustavat linjojen raivauksessa.

Hakkuukoneella linjojen raivaus on turvallista ja tehokasta, ja sähköyhtiön omat työntekijät voivat moottorisahatyön sijaan keskittyä sähkölinjojen korjaamiseen. Samalla sähkön toimitusvarmuus paranee.

Metsä Groupin ja sähköyhtiöiden yhteistyö on laajuudessaan ainutlaatuista Suomessa.