Kehitämme metsätaloutta aktiivisesti datan ja teknologian avulla

Metsä Group kehittää aktiivisesti metsänhoitoa ja metsätalouden menetelmiä. Tälle sivustolle on koottu esimerkkejä dataa ja teknologiaa hyödyntävästä kehitystyöstämme.

Teemme kehitystyötä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Metsänhoidon menetelmien ja teknologioiden kehittäminen tukee uudistavan metsätalouden periaatteiden toteutumista käytännön metsätaloudessa. Kehitystyötä ohjaavat myös Metsä Groupin tavoitteet hillitä ilmastonmuutosta ja vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä sekä metsätalouden kannattavuuden parantaminen.

Olemme sitoutuneet uudistavan metsätalouden periaatteisiin, joiden avulla mitatusti pystymme parantamaan metsäluonnon tilaa Suomessa yhdessä omistajajäsentemme kanssa. Voit lukea täältä, miten viemme näitä periaatteita käytäntöön.