Metsä Groupin ja CollectiveCrunchin tekoälysovellus tunnistaa hyönteistuhot

Metsä Group ja metsätalouden johtava tekoälyn soveltaja CollectiveCrunch ovat kehittäneet tekoälyyn, koneoppiseen ja avoimeen kaukokartoitusdataan perustuvan sovelluksen hyönteis- ja myrskytuhojen tunnistamiseen ja visualisointiin. Sovellus on käytössä Metsä Groupin puunhankinnan henkilöstöllä ja Metsä Groupin omistajajäsenillä.

Tekoälysovellus tulkitsee kaukokartoitusaineistoja ja havaitsee niissä näkyvät kirjanpainajatuhot jopa ennen kuin ne näkyvät ihmissilmin. Sovellus tuottaa digitaalisen kartta-aineiston, joka ennustaa kirjanpainajatuhojen vakavuutta ja laajuutta.

Kirjanpainaja on noin puolen sentin mittainen kaarnakuoriainen, joka uhkaa erityisesti kuusikoita. Se on aiheuttanut Keski-Euroopassa ja Ruotsissa merkittäviä metsätuhoja. Sekä kirjanpainaja- että myrskytuhojen ennakoidaan lisääntyvän Suomessa ilmaston lämmetessä.

Kun kirjanpainajatuhot esittävä kartta-aineisto päivitetään useamman kerran kesässä, tuhot havaitaan hyvissä ajoin, niiden etenemistä voidaan seurata ja metsänomistajien kanssa voidaan sopia keinoista, joilla voidaan ehkäistä tuhojen laajeneminen. Sovellus parantaa myös Metsä Groupin kykyä tunnistaa myrskytuhojen laajuus ja pahiten vaurioituneet alueet nopeasti. Näin esimerkiksi korjuukalustoa voidaan siirtää oikeisiin kohteisiin tuhoutuneiden puiden korjaamiseksi.

Kartta-aineistoa, josta ilmenevät erilaiset puuston vauriot kuten kirjanpainajien aiheuttamat hyönteistuhot, päivitetään useamman kerran kesässä.

Metsä Groupin omistajajäsenet näkevät tekoälysovelluksen tuottaman kartta-aineiston Metsäverkko-mobiilista. Lue siitä lisää täältä.

Katso tekoälysovelluksen esittelyvideo: