Järeysrunkohinnoittelussa koko rungolle yksi kuutiohinta

Järeysrunkohinta tarkoittaa, että puut ostetaan kokonaisina runkoina. Koko rungolle maksetaan sama kuutiohinta ja metsäomistajan saama hinta määräytyy poistettavien puiden keskijäreyden mukaan. Runkojen katkonta ei vaikuta metsänomistajan saamaan puukauppatuloon.

Olennaista on poistettavien puiden laatu ja järeys. Metsäasiantuntijamme arvioi puuston järeyden ja puuston laadun. Näiden tietojen perusteella määrittelemme leimikolle puulajeittain runkohinnan.

Metsänomistaja saa metsäasiantuntijalta arvion siitä, mikä on kaadettujen runkojen keskijäreys ja puulajille maksettava runkohinta kuutiometrille.

Järeysrunkohinta elää poistuman mukana 

Metsänomistaja saa puukaupan yhteydessä myös taulukon, josta hän näkee, miten eri puulajien kuutiohinta muuttuu, jos järeys muuttuu arvioidusta. Jos hinta laskee arvioidusta, poistetut puut ovat olleet ennakoitua pienempiä. Jos hinta nousee arvioidusta, poistetut puut ovat olleet ennakoitua suurempia. Katso suuntaa-antava esimerkki tästä taulukosta.

Hakkuukone mittaa ja katkoo puut ja mittaustiedoista saadaan jokaiselle kaadetulle rungolle tilavuus. Tämän perusteella lasketaan erikseen poistettujen mäntyrunkojen ja kuusirunkojen keskitilavuus eli keskijäreys. Saadaan järeysrunkohinta kummallekin puulajille ja puukaupan arvo.

Harvennustapa vaikuttaa poistuman arvoon 

Yleisin harvennustapa on se, että poistetaan huonolaatuisia ja heikosti kasvavia puita, jotta parhaille puille tulee tilaa järeytyä kunnon tukkipuiksi. Jos hakkuussa poistetaan järeämpiä puita, tai tehdään yläharvennus, nostaa se myös puista saatavaa hintaa. Järeysrunkohinta on reilu sekä myyjälle että ostajalle.

Ostamme harvennuksia ja uudistushakkuita koko maassa sekä järeysrunkohinnalla että perinteisellä tukki-kuitu-hinnoittelulla. Kiinnostuitko? Pyydä tarjous puukaupasta. Laita viestiisi tieto, että olet kiinnostunut järeysrunkohinnoittelusta.