Säästämme harvoin esiintyvät lehtipuut puunhankinnassa

Metsä Group ostaa Suomessa ainoastaan mäntyä, kuusta, koivua ja läpimitaltaan alle 40 senttistä haapaa. Linjaus on ollut voimassa kesäkuusta 2022 lähtien. Järeät haavat sekä muut harvoin metsissä esiintyvät lehtipuulajit, esimerkiksi raita, tuomi, pihlaja ja lepät jätetään metsiin. Ne ovat avainpuulajeja, joiden varassa elää monipuolinen eliöstö.

Suomen metsien tilavuudesta 97 prosenttia on mäntyä, kuusta ja koivua. Kaikkia muita puulajeja on yhteensä kolme prosenttia, joten harvoin metsissä tavattavien lehtipuulajien säilyminen ja niiden määrän lisääntyminen on tärkeää sekä metsäluonnon että ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. Lajirikkauden ajatellaan parantavan metsien kykyä selviytyä hyvinvoivana muuttuvassa ympäristössä.

Eri puulajeille on omat niille erikoistuneet lajinsa, ja esimerkiksi raita on varhaisena kevään kukkijana tärkeä pölyttäjille. Säästettävät puut muodostavat yli kiertoaikojen kestävän puulajien kirjon ja edesauttavat myös lahopuun syntymistä talousmetsiin.

Koskee pysty- ja hankintakauppaa

Harvoin esiintyvien lehtipuiden linjaus koskee sekä pysty-, että hankintakauppoja. Jos omistajajäsen haluaa hakkauttaa harvinaisempia lehtipuita omiksi polttopuikseen hakkuun yhteydessä, se onnistuu kuten tähänkin asti. Monimuotoisuuden kannalta sitä ei suositella.

Nuoren metsän hoitokohteilla ja ennakkoraivauksessa voidaan edelleen kaataa harvinaisempiakin lehtipuita maahan, mutta Metsä Group ei osta niitä energiantuotantoon. Metsänomistaja voi halutessaan tehdä ne polttopuiksi ja myydä energiaksi.

Taimikonhoitotyöt Metsä Group tekee hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti. Taimikonhoidon eri vaiheissa metsään jätetään sopivasti lehtipuita jo sekametsien synnyn edistämiseksi. Esimerkiksi kuusikoissa lehtipuusekoitus parantaa tutkitusti puuston kasvua. Harvoin metsissä esiintyvät lehtipuut kannattaa jo aiemmissa metsänhoidon vaiheissa suunnitella säästöpuiksi.