Metsässäni on käynyt myrsky- tai hyönteistuho, mitä teen?

Myös hyvin ja ajallaan hoidettuun metsään voi iskeä myrskytuho, lumituho, tuulituho tai hyönteistuho. Jos metsääsi tulee myrskytuho, ota välittömästi yhteyttä omaan, paikalliseen metsäasiantuntijaasi Metsä Groupilla. Myrskypuiden ostossa priorisoimme hoitosopimusasiakkaitamme, sitten jäsenetuasiakkaitamme ja jäseniämme.

Myrskypuiden korjuu voi olla vaarallista ja vaatii erityistä ammattiaitoa. Esimerkiksi Metsä Groupilla metsurit eivät saa korjata myrskypuita yksin. Toivomme, että metsänomistajat miettivät rehellisesti, mihin omat taidot riittävät ja milloin on paikallaan ottaa yhteyttä metsäammattilaiseen.

Myrskytuhon sattuessa suurin arvonlasku on jo tapahtunut, mutta hakkuissa ei kannata viivytellä, jotteivat esimerkiksi sienituhot pääse iskemään metsiin. Yksittäisiä tuulenkaatamia puita ei yleensä kannata metsästä poistaa vaan ne voi jättää sinne lisäämään lahopuuta.

Metsään voi jättää hehtaarille korkeintaan 10 kuutiota kuusta, jonka tyviläpimitta on vähintään kymmenen senttiä. Sen ylittävä määrä on korjattava pois. Männyllä enimmäismäärä on 20 kuutiota.

Hyönteistuho

Hyönteistuhon kohdalla oikea toimintatapa riippuu siitä, mistä hyönteisestä on kyse. Esimerkiksi kaarnakuoristen kohdalla vaurioituneet puut pitää korjata metsästä, ennen kuin kuusen kuoren alle pesiytyneet kaarnakuoriaiset lähtevät lentoon. Käytännössä tämä tarkoittaa touko-kesäkuuta.

Jos kaarnakuoriaiset ovat lähteneen lentoon, kuolleen puun poistolla ei ole vaikutusta tuleviin tuhoihin ja puun voi jättää metsään. Kuolleessa puussa asuu myös monia kaarnakuoriaisen luontaisia vihollisia.
Metsätuhoja ei voi täysin ehkäistä, mutta tuhoja voi vähentää pitämällä metsän hyvässä kunnossa.