Metsäsertifiointi kertoo vastuullisesta metsien käytöstä ja hoidosta

Metsäteollisuustuotteiden jälleenmyyjät ja loppukäyttäjät ovat yhä kiinnostuneempia tuotteissa käytetyn puun alkuperästä, metsien kestävästä käytöstä sekä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisesta metsien hoidossa. Metsäsertifioinnilla voidaan osoittaa, että metsää on hoidettu vastuullisesti ja kestävästi.

Metsäsertifiointi ottaa huomioon ihmisten nykyiset ja tulevat tarpeet ja oikeudet, varmistaa ekologisten arvojen säilymisen ja takaa metsien käytön taloudellisen merkityksen. Näiden periaatteiden toteutumista seurataan riippumattoman osapuolen tekemillä tarkastuksilla. Tarkoituksena on, että puusta valmistettujen tuotteiden käyttäjä voi vakuuttua siitä, että puu on tullut laillisesti ja hyvän metsänhoidon periaatteita noudattaen korjatusta metsästä.

Sertifioinnilla varmistat metsäsi hyvinvoinnin ja lisäät puusi menekkiä

Sertifiointi tukee oman metsäsi hoitoa ja metsäluonnon hyvinvointia. Varmistat kestävän puuntuotannon, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä metsääsi lähellä olevien vesien suojelun. Metsien sertifioinnissa sitoudut noudattamaan sertifiointistandardissa asetettuja hyvän metsänhoidon vaatimuksia. Osa niistä täyttyy jo lainsäädännön noudattamisen myötä, mutta mukana on myös metsäsertifiointiin liittyviä lisävaatimuksia.

Metsäsertifiointi vie tiedon kasvattamasi puun vastuullisesta alkuperästä eteenpäin kuluttajalle, jolla sertifikaatti voi vaikuttaa ostopäätökseen. Sertifioidusta puusta valmistetuilla tuotteilla on parempi ja vakaampi kysyntä kuin sertifioimattomilla, tai sertifiointi voi olla jopa edellytys tuotteen myynnille. Käytännössä sertifiointi siis varmistaa kasvattamasi puun menekin. Samalla se edistää suomalaisesta puusta valmistettujen tuotteiden markkinointia.

 Saastopuuryhma-maisema-807x454.jpg

Kaksi hallitsevaa metsäsertifiointijärjestelmää

Suomessa käytössä on kaksi sertifiointijärjestelmää: PEFC ja FSC®. Molemmat järjestelmät edistävät ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsänhoitoa. Metsäsertifioinnin laadun ylläpitämiseksi on hyödyllistä, että tarjolla on useampi kuin yksi luotettava sertifiointijärjestelmä. PEFC soveltuu hyvin pienmetsänomistajuuteen ja on siksi Suomessa selvästi enemmän hyödynnetty sertifiointijärjestelmä, mutta myös FSC on kasvattamassa suosiotaan.

PEFC- ja FSC-järjestelmillä on sama tavoite, mutta niiden välillä on myös eroja. Molempien järjestelmien vaatimukset niin metsänhoidolle kuin alkuperäketjullekin perustuvat laajaan sidosryhmäyhteistyöhön. Esimerkkinä eroavuuksista PEFC:ssä metsätalouden ulkopuolelle jätettävät alueet määräytyvät metsän ekologisten arvojen perusteella, mutta FSC-sertifiointi tyypillisesti edellyttää vähintään viiden prosentin suojelua metsätilan pinta-alasta. Voit tutustua sertifiointistandardeihin tarkemmin sertifiointijärjestöjen verkkosivuilla.

Liity metsäsertifiointiin veloituksetta meidän kauttamme

Sertifioinnissa sitoudumme yhdessä siihen, että metsässäsi toimitaan vastuullisen metsätalouden vaatimusten mukaisesti. Metsäsertifiointi on metsänomistajalle vapaaehtoista, ja sama metsäalue voidaan liittää molempiin sertifiointijärjestelmiin.

Omistajajäsenemme voivat ilmoittautua ilmaiseksi mukaan PEFC-sertifiointiin Metsä Groupin kautta. Sopimusasiakkaamme voivat liittyä kauttamme maksutta myös FSC-sertifiointiin. Edellytys on, että sitoudut täyttämään metsässäsi metsäsertifioinnin kriteerit. FSC-sertifioinnista kiinnostuneille tarjoamme myös FSC-luontokohdepalvelua. Voit lukea lisää liittymisestä PEFC-sertifiointiin täältä ja FSC-sertifiointiin täältä.

Metsäliitto Osuuskunnan PEFC logolisenssi: PEFC/02-31-03
Metsäliitto Osuuskunnan FSC-ryhmäsertifikaatin logolisenssi: FSC-C111942