Tekopökkelöt lisäävät monimuotoisuutta

Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puunrunko 2–4 metrin korkeudelta. Tekopökkelöiden avulla metsiin saadaan lisää pystylahopuuta, josta hyötyvät monet lajit, kuten lahottajat, hyönteiset ja ajan myötä myös kolopesijät. Tekopökkelöiden tekeminen on helppo ja edullinen tapa lisätä pystylahopuun määrää metsissä ja lisätä siten oman metsän monimuotoisuutta.

Lahopuuta syntyy metsiin luontaisesti puiden kuollessa, tuhojen seurauksena ja hakkuualoille jätetyistä säästöpuista. Lahopuun puute on edelleen yleisin yksittäinen syy metsälajien uhanalaisuuden taustalla.

Tekopökkelöitä tekemällä metsiin saadaan lisää pystylahopuuta, joka on tärkeää useille metsän lajeille. Lahopuun lisääminen on erityisen tärkeää nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä, joissa on vähän lahopuuta. Tekopökkelöistä hyötyvät monet lahottajasienet, hyönteiset, kovakuoriaiset ja metsälintulajit, joille tekopökkelöt tarjoavat elintilaa ja ravintoa.

Vuonna 2021 toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että tekopökkelöissä on selvästi enemmän lajeja kuin hakkuukannoilla. Lisäksi kaikki tutkimuksessa löytyneet vaateliaat lajit löytyivät juuri tekopökkelöistä.

Jatkossakin neljä tekopökkelöä per hehtaari

Metsä Groupin hakkuissa Suomessa on systemaattisesti tehty tekopökkelöitä vuodesta 2016 alkaen. Helmikuussa 2023 tekopökkelöt tulivat myös osaksi PEFC-sertifioinnin kriteerejä. PEFC-sertifiointi edellyttää sekä elävien että kuolleiden säästöpuiden jättämistä hakkuissa. Jos leimikolta ei löydy riittävää määrää kuollutta puuta, tehdään tekopökkelöitä lisäämään lahopuun määrää.

Metsä Group tekee jatkossakin tekopökkelöitä neljä kappaletta hehtaarille, jotta metsiin saadaan monipuolista lahopuustoa. Jos kuollutta puuta on enemmän kuin PEFC-sertifiointi edellyttää, sovitaan tekopökkelöiden tekemisestä metsänomistajan kanssa puukaupan teon yhteydessä.

Metsä Group Plus -hoitomallissa tekopökkelöitä tehdään peräti kymmenen kappaletta per hehtaari.

Lehtipuu on paras pökkelöpuu

Tekopökkelöiden valinnassa suositaan lehtipuita. Esimerkiksi huonolaatuiset hieskoivut ja mutkaiset tai vaurioituneet lehtipuut ovat myös hyviä vaihtoehtoja tekopökkelöiksi. Jos hakkuualalla on vain yksittäisiä lehtipuita, niitä ei kannata katkaista tekopökkelöiksi vaan jättää säästöpuiksi.

Hyvä paikka tekopökkelölle on esimerkiksi suojatiheikön tai säästöpuuryhmän yhteydessä. Uudistushakkuissa tekopökkelöitä kannattaa tehdä niin leimikon keskelle kuin reunoillekin. Silloin saadaan sopivia elinympäristöjä sekä avoimissa ja lämpimissä paikoissa että varjoisammissa paikoissa viihtyville lajeille.

Metsä Group tekee vuosittain tuhansia puukauppoja. Vuoden 2022 puukaupoistamme 90 prosentissa tehtiin tekopökkelöitä. Yksittäisten metsänomistajien monimuotoisuusteot kertautuvat, ja teemme satoja tulevia kolopuita joka päivä, vuoden ympäri.

Näin teet tekopökkelön