Puupohjaista kiertotaloutta tarvitaan enemmän kuin koskaan

Kiertotalous mahdollistaa uudenlaisen perustan kestävälle liiketoiminnalle ja luo ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, sanoo Metsä Groupin ilmasto- ja kiertotalousjohtaja Maija Pohjakallio.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Kestävä kehitys, Sellu

Euroopan komissio julkaisi keväällä 2020 uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on vihreän siirtymän nopeuttaminen sekä puhtaampi ja kilpailukykyisempi Eurooppa. Kiertotalous on vahvasti poliittisella agendalla myös Suomessa.

Kiertotalous mahdollistaa uudenlaisen perustan kestävälle liiketoiminnalle ja taklaa sekä ilmastonmuutosta että luontokatoa. Sen tavoitteena on pitää käytössä olevat materiaalit kierrossa niin pitkään kuin mahdollista, minimoida päästöt ja jätteet sekä huolehtia luonnon uusiutumiskyvystä – eli saada enemmän aikaan vähemmällä.

Kiertotalous on muutakin kuin resurssitehokkuutta ja kierrätystä. On olennaista, että yritykset ulottavat katseensa yli oman toimintansa ja tekevät yhteistyötä siten, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Myös uudet ansaintalogiikat valtaavat alaa, ja tonnien sijasta hinnoittelun perusteena voikin olla hyöty tai palvelu.

Biotuotetehdaskonsepti näyttää esimerkkiä

Metsä Fibren biotuotetehdaskonsepti on hyvä esimerkki teollisesta kiertotaloudesta, sillä se luo sellutehtaan ympärille rakentuvan ekosysteemin. Konseptin kannalta keskeistä on kumppanuusverkosto, jossa sellutuotannon sivuvirroista jalostetaan monenlaisia tuotteita korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja materiaaleja.

Äänekosken biotuotetehdas käynnistyi vuonna 2017. Uuden biotuotetehtaan valmistuessa Kemiin vuonna 2023 tulemme näkemään ekosysteemin muodostumisen ja kehittymisen myös siellä.

Ekosysteemit kehittyvät jatkuvasti. Maaliskuussa 2022 Veolia päätti investoida raakametanolin jalostuslaitoksen rakentamiseen Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen. Luvassa on puupohjaista biometanolia, jota voidaan käyttää liikennepolttoaineena tai kemikaalien raaka-aineena.

Digitalisaatio luo edellytyksiä kiertotaloudelle, sillä se voi tarjota keinoja parantaa tuotannon resurssitehokkuutta, mutta myös esimerkiksi materiaalivirtojen jäljitettävyyttä ja dataan perustuvaa päätöksentekoa.

Aikamme haasteet ilmastonmuutoksesta muoviroskaan ja luontokadosta huoltovarmuuden turvaamiseen ovat monimutkaisia ja kytkeytyvät toisiinsa. Kestävästi tuotettuun uusiutuvaan raaka-aineeseen, kumppanuuksiin ja kokonaisvaltaiseen otteeseen perustuvaa puupohjaista kiertotaloutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.


Artikkeli on alun perin julkaistu Fibre-lehden numerossa 2022–2023.

Tässä artikkelissa

 

Maija Pohjakallio on Metsä Groupin ilmasto- ja kiertotalousjohtaja.