Metsiin perustuvan biotalouden merkitys yhteiskunnalle

Olemme tärkeä osa yhteiskuntaa ja luomme arvoa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tuotantoyksiköillämme on vahva paikallinen vaikutus, ja toimintamme vaikuttaa koko Suomeen.
 • Artikkelit
 • |
 • |
 • 2024, Kestävä kehitys

Kansallisesti olemme tärkeä vientituotteiden ja uusiutuvan energian tuottaja. Kotimaan tehtaidemme viennin arvo on lähes 5 % koko Suomen viennistä, ja tuotamme merkittävän osan Suomen uusiutuvasta energiasta. 

Pääraaka-aineemme on pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä tuleva puu, jonka alkuperän tunnemme. Käytämme raaka-aineet resurssiviisaasti - jokainen puun osa menee korkeimman arvon tuotteisiin. Tavoitteenamme on kasvattaa hiiltä varastoivien pitkäikäisten puutuotteiden määrää, koska niiden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Tuotteemme vastaavat globaaleihin trendeihin ja vähentävät riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Olemme myös merkittävä työllistäjä suoraan ja välillisesti. Metsä Fibre työllistää suoraan 1577 ammattilaista. Tämän lisäksi jokainen työpaikka suomalaisessa metsäteollisuudessa luo Metsäteollisuus ry:n mukaan välillisesti kolme uutta työpaikkaa.  

Vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan myös verojen kautta. Kun otetaan huomioon kaikki Metsä Groupin toiminnasta suoraan ja välillisesti aiheutuvat verot ja veroluontoiset maksut, yhtiön taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan on merkittävä.  Sen lisäksi Metsä Group on tehnyt merkittäviä investointeja kestävän biotalouden eteen. Vuodesta 2015 lähtien toteutuneiden, käynnissä ja suunnitteilla olevien investointiemme arvo on lähes 7 miljardia euroa ja merkittävä osauus näistä investoinneista on kohdistunut Suomeen.

Metsä Group on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä siirtohinnoitteluohjeita ja paikallisia verolakeja ja -säännöksiä kaikissa toimintamaissaan. Suurin osa Metsä Groupin tuotannosta ja muista toiminnoista sijaitsee Suomessa, joten myös pääosa veroista maksetaan Suomeen.

Metsä Group tekee yhteistyötä veroviranomaisten kanssa, ja sen toiminta veroasioissa on läpinäkyvää. Yhtiöllä on oma verotoiminto, ja verot kuuluvat hallituksen tarkastusvaliokunnan säännöllisen seurannan piiriin.

Toimenpiteitä kohti vuotta 2030

 • Käytämme hankkimamme puun sille parhaiten soveltuvaan tarkoitukseen, ja jalostamme puuraaka-aineen tehokkaasti
 • Hankimme raaka-aineet kestävistä lähteistä ja selvitämme niiden alkuperän esimerkiksi toimittajakyselyillä
 • Lisäämällä sertifioidun puun osuutta puunhankinnassa tuemme mm. metsätyöntekijöiden työoloja ja varmistamme, ettei alkuperäiskansojen oikeuksia loukata metsänkäyttöalueillamme
 • Ohjaamme hankintoja toimittajille, joiden vastuullisuus on varmistettu. Tuemme yhteiskunnallista muutosta kohti kestävämpiä toimintatapoja

Mittarit vuoden 2030 loppuun mennessä

 • 100 % jäljitettävät raaka-aineet
 • >90 %sertifioidun puun osuus
 • Kaikki toimittajat: eettisiin toimintaperiaatteisiin sitoutuminen 100 %
 • Keskeiset toimittajat: toimittajakyselyt ja -auditoinnit tehty 100 % 

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):