2030 vastuullisuustavoitteet

Metsä Fibren vastuullisuustavoitteet perustuvat yhtiön strategiaan ja Metsä Groupin strategisiin 2030-vastuullisuustavoitteisiin. Olennaisuusarviointiin perustuvat olennaiset aiheet ja kestävyystavoitteet hyväksyttiin vuoden 2023 alussa. Arvioinnissa otettiin huomioon ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien näkemykset haastattelujen ja kyselyjen avulla.

Megatrendit, kuten väestönkasvu, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja digitalisaatio, ohjaavat strategiaamme ja päivittäistä toimintaamme. Strategiassamme korostetaan kestäviä ratkaisuja ja teollista tehokkuutta sekä eettistä yrityskulttuuria.

Vastuullisuusraportointi

Olemme ryhmitelleet vuoden 2030 kestävyystavoitteemme ESG-teemojen (Environmental, Social, Governance) alle ja raportoimme niiden toteutuksen edistymisestä Metsä Fibren vuosikatsauksessa sekä Metsä Groupin vastuullisuusraportissa. ESG-raportoinnin avulla arvioidaan yrityksen toiminnan kestävyyttä ja eettisiä vaikutuksia.