Kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet

Metsä Fibren kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat Metsä Fibren strategiaan ja Metsä Groupin kestävän kehityksen 2030-tavoitteisiin.

Metsä Group ollut mukana maailman laajimmassa yritysten vastuullisuusverkostossa Global Compactissa vuodesta 2003, ja olemme sitoutuneet edistämään YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) toteutumista. Tavoitteiden taustalla on pyrkimys köyhyyden poistamisesta, planeetan suojelemisesta sekä ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin takaamisesta jokaiselle.

Metsä Fibren kestävän kehityksen työn tavoitteena on auttaa rakentamaan polkua kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, ja toimintamme tukee YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttamista. Olemme valinneet niistä kahdeksan, joihin erityisesti keskitymme.

Tutustu tarkemmin oheisia ikoneita klikkaamalla siihen, miten edistämme toiminnassamme näitä tavoitteita.

Ympäristö

Turvaamme ja vahvistamme luonnon monimuotoisuutta lisäämällä lajien vaatimia olosuhteita ja säilyttämällä arvokkaita elinympäristöjä.

 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen: sekametsiä, lahopuita ja lehtoja.

  Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen: sekametsiä, lahopuita ja lehtoja.

 • Ilmastonmuutoksen hillintä: Fossiilitonta tuotantoa, tuotteita ja pakkausmateriaaleja.

  Ilmastonmuutoksen hillintä: Fossiilitonta tuotantoa, tuotteita ja pakkausmateriaaleja.

 • Hyödynnämme luonnonvaroja tehokkaasti: ei jätettä, vähän vettä ja energiatehokasta tuotantoa.

  Hyödynnämme luonnonvaroja tehokkaasti: ei jätettä, vähän vettä ja energiatehokasta tuotantoa.

Sosiaalinen vastuu

Toimimme oikein. Kunnioitamme toisiamme, arvostamme erilaisuutta ja edistämme työturvallisuutta läpi arvoketjun.

 • Toimimme oikein: Uramahdollisuuksia ja anonyymi rekrytointi.

  Toimimme oikein: Uramahdollisuuksia ja anonyymi rekrytointi.

 • Turvallinen työympäristö: Nolla tapaturmaa ja työtyytyväisyyttä.

  Turvallinen työympäristö: Nolla tapaturmaa ja työtyytyväisyyttä.

Vastuullisuuden hallinnointi

Tiedämme, mistä raaka-aineemme ovat peräisin. Ohjaamme hankintoja toimittajille, joiden vastuullisuus on varmistettu.

 • Ennakkoluulotonta yhteistyötä

  Ennakkoluulotonta yhteistyötä

 • Metsiin perustuvan biotalouden merkitys yhteiskunnalle

  Metsiin perustuvan biotalouden merkitys yhteiskunnalle

Kansainväliset tunnustukset kestävän kehityksen työstämme

Olemme iloksemme saaneet useita kansainvälisiä tunnustuksia pitkäjänteisestä kestävän kehityksen työstämme. Menestyksestä huolimatta etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia parantaa ja kehittää toimintojamme sekä vastuullisuuttamme edelleen.

1.1 Sustainability targets - 2 - international awards EcoVadis 2022Ecovadis 2022-emblem-1920x600px.jpg