Metsä Fibre on japanilaisten liimapuuvalmistajien hovihankkija

​Japanilaisessa talonrakennusteollisuudessa käytetään laajalti liimapuupalkkeja, sillä joustavuutensa ja kestävyytensä ansiosta ne soveltuvat oivallisesti maanjäristysherkille alueille.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Sahatavara, Trendit ja markkinat

​Metsä Fibren sahatavaraa käytetään liimapuutuotteissa, joiden yleisimpiä käyttökohteita ovat omakotitalojen runkorakenteet. Japani on tärkein ja vahvasti kasvava markkina-alue omakotitalojen runkorakenteille. Japanissa Metsä Fibren sahatavara-asiakkaita ovat maan suurimmat liimapuupalkkien valmistajat, muun muassa Meiken ja Innosho. Kasvupotentiaalia on myös Yhdysvalloissa, joka on maailman suurin puutuotemarkkina.

Aluemyyntijohtaja Sami Peltoniemen mukaan asiakkaat arvostavat Metsä Fibren toimittaman pohjoisen puun ylivertaisia sitkeys- ja kestävyysominaisuuksia.

”Japanilaiset ovat tunnetusti tarkkoja laadusta. Liimapuuvalmistajille toimitettavien lamellien on täytettävä sikäläiset rakennusteollisuudelle asetetut äärimmäiset tiukat JAS-laatu- ja -kestävyysstandardit. Niihin ei Pohjolaa lämpimämmässä ilmastossa ja nopeammissa kasvuolosuhteissa varttunut puuraaka-aine välttämättä yllä”, Peltoniemi muistuttaa.

JAS (Japanese Agricultural Standards) -standardit ovat japanilaisia kansallisia standardeja, joiden sertifioinnista vastaavat ulkopuoliset valtuutetut organisaatiot.

04-Hero-couple-with-bikes.jpg

Metsä Fibren kilpailuvaltti on tasalaatuisuus

Metsä Fibren kilpailuvalttina on myös tuotteiden tasalaatuisuus. Laadunvarmistus alkaa metsäkoneen ohjaamosta ja jatkuu läpi koko toimitusprosessin.

”Valikoimme jo metsäpalstalta liimapuuteollisuuteen parhaiten soveltuvat puut. Sahoilla tuotteiden laatu varmistetaan tarkalla lajittelulla, jossa apuna on röntgen- ja kuivatusteknologia”, Peltoniemi selvittää.

Myös ekologisuudella on entistä enemmän painoarvoa. Puu on uusiutuva materiaali, joka varastoi hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan. Puurakenteet parantavat myös sisäilman laatua ja tasaavat sen kosteuseroja.

”Japanin omat metsävarat ovat vuosien saatossa niukentuneet ja ne sijaitsevat korjuun kannalta erittäin haastavilla paikoilla vuoristoseuduilla. Siksi heidän on järkevämpää hankkia laadukasta raaka-ainetta sieltä, missä sitä on riittämiin. Rauman sahainvestoinnin myötä pystymme kaksinkertaistamaan lamellituotantoon menevän sahatavaran määrän ja vastaamaan kasvavaan kysyntään entistä paremmin.”