Ikkuna- ja ovivalmistajat arvostavat laadukasta mäntysahatavaraa

Metsä Fibren huippulaatuista, tarkasti asiakkaan toiveiden mukaisesti jalostettua mäntysahatavaraa käytetään laajasti ikkuna- ja ovikomponenttien valmistuksessa.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Sahatavara, Tuotteet ja palvelut

Ikkuna- ja ovikomponenttien valmistajat asettavat sahatavaralle erittäin tarkat laatukriteerit, sillä lopputuotteiden on kestettävä vaativissa olosuhteissa vuosikymmenien ajan.

Pohjoisissa olosuhteissa hitaasti kasvanut mänty soveltuu tähän käyttöön erinomaisesti, sillä se on tiheäsyistä ja sydänpuun osuus on suuri. Sydänpuu on myrkytön luonnontuote, jonka hyvä lahonkestävyys pidentää ovien ja ikkunoiden käyttöikää.

Ikkuna- ja ovikomponenttien tuoteryhmän tärkeimmät asiakkaat löytyvät kotimaasta. Vientiä on myös muihin Pohjoismaihin ja Viroon.

Huipputeknologia takaa tasaisen laadun

Tuotepäällikkö Niko Öhmanin mukaan Metsä Fibren kilpailuvaltteja tässä tuotesegmentissä ovat sahatavaran tasalaatuisuus, mittatarkkuus ja tasainen oksaväli. Lisäksi tuotanto- ja kuivausprosessi on mitoitettu mahdollisimman tarkasti asiakkaan vaatimuksiin. Kysyntävaihteluihin reagoidaan nopeasti.

”Ikkuna- ja ovikomponenttien valmistuksessa käytetään sormijatkettuja liimapuuliitoksia, joissa sahatavaran optimaalinen oksaväli on 30 senttimetriä. Näin asiakas välttää turhaa materiaalihukkaa ja parantaa omaa kustannustehokkuuttaan”, Öhman selvittää.

Raaka-aine sahataan välitukista ja laadunvalvonnassa käytetään modernia röntgenteknologiaa. Sen avulla sahatavara lajitellaan asiakkaan laatuvaatimusten mukaisesti vuosiluston tiheyden, oksavälin ja sydänpuuosuuden mukaan.

Modernit mittausjärjestelmät takaavat erittäin tarkan mittatoleranssin. Laatu- ja dimensiokohtaisesti rakennetut kuivauskaavat antavat puolestaan sahatavaralle täsmälleen oikean tavoitekosteuden.

”Esimerkiksi kosteuden osalta vaihteluväli on vain noin kahden prosentin luokkaa”, Öhman kertoo.

Luotettavat toimitukset tärkeä osa kokonaisuutta

Tärkeä osa kokonaisuutta ovat luotettavat ja tarkasti sopimusten mukaiset sahatavaratoimitukset.

Tasalaatuisuuden ja määrämittaisuuden lisäksi toimitukset hoidetaan ja ajoitetaan niin, että ne istuvat mahdollisimman tarkasti asiakkaiden omiin tuotantoprosesseihin. Tulevaisuudessa sahojen tuotantodataa pyritään jakamaan entistä enemmän myös asiakkaille.

”Saamme asiakkailtamme usein kehuja myös siitä, ettei toimituksissa ole sahakohtaisia eroja”, Öhman kertoo.