Tuoteturvallisuus

Sellun tuoteturvallisuuden varmistaminen vaatii pitkäjänteistä sitoutumista prosessinhallintaan ja huippulaatuun.

Metsä Fibren valmistama ensikuitusellu on puhdasta ja soveltuu käytettäväksi tuotteissa, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Ruokaan ei saa siirtyä mitään ihmisen terveydelle haitallista eikä kosketus pakkausmateriaaleihin saa muuttaa ruoka-aineen makua, hajua tai koostumusta. Metsä Fibren sellutehtailla on käytössä ISO 22000 -elintarviketurvallisuusjärjestelmä.

Metsä Fibrellä mittareita ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti siten, että selluprosessin kulkua seurataan tarkkaan ja poikkeamiin pystytään reagoimaan välittömästi. Kaikilla tehtailla on oma laboratorio, ja näytteitä otetaan ja tutkitaan useita kertoja päivässä. Perusmittauksia tehdään joka tunti neljä tai viisi kertaa.

Prosessissa valvotaan jatkuvasti muun muassa vaaleutta ja roskapitoisuutta Pulp Expert -nimisen online-analysaattorin avulla. Prosessin valvojat varmistavat laatua myös visuaalisesti, ja asianmukaiset mikrobianalyysit teetetään ulkopuolisella toimijalla.