Jatkotiedote: Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan haihduttamolla hajukaasuräjähdys

  • Poikkeustilannetiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaalla tapahtui hajukaasuräjähdys tänään torstaina 21.3.2024 noin kello 12. Kolme henkilöä altistui lievästi rikkivedylle ja heidät on ohjattu terveystarkastukseen.

Biotuotetehtaan haihduttamon alue on edelleen eristetty. Aineellisten vahinkojen laajuutta selvitellään. 

Tilanne tehtaalla on hallinnassa ja pelastuslaitos on poistunut paikalta.

Lisätietoja:
Pekka Kittilä, tehtaanjohtaja, Metsä Fibre, puh. 050 598 9951
etunimi.sukunimi@metsagroup.com


Metsä Fibre 
metsagroup.com/fi/metsafibre

Metsä Groupin sellu- ja sahaliiketoiminta Metsä Fibre tuottaa sellun ja sahatavaran lisäksi muita biotuotteita, kuten biokemikaaleja ja bioenergiaa. Pohjoisesta puusta valmistetut tuotteemme ovat vaihtoehto fossiilisille materiaaleille. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa.

Seuraan meitä : LinkedIn