Öljyvahingon puhdistustoimenpiteet Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla jatkuvat 10.4.2023

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Metsä Groupin Äänekosken tehtaan piha-alueella tapahtui sunnuntaina 9.4.2023 klo 19.30 öljyvahinko, kun 5700 litraa dieselöljyä pääsi valumaan urakoitsijan polttoainejakeluasemalta tehtaan piha-alueelle. Pelastusviranomaiset käynnistivät välittömästi öljyntorjunnan yhdessä tehtaan henkilöstön ja alueella toimivien palvelutoimittajien kanssa.

Valtaosa öljystä saatiin poistettua yön aikana tehdasalueen sadevesikaivoista ja piha-alueelta imeyttämällä sekä poistamalla öljyisiä pintamaita. Pieni määrä öljyä pääsi valumaan sulamisvesien mukana Kuhnamon vesistöön puomitetulle purkualueelle, josta öljyä on poistettu imeyttämällä urakoitsijan sekä pelastuslaitoksen toimesta. Lisäksi pelastuslaitos on asentanut purkualueelle lisää torjunta- ja imeytyspuomeja sekä varmistustoimenpiteenä ylimääräisen puomin kauemmaksi purkualueesta öljyn leviämisen estämiseksi, sillä pieni öljymäärä on myös levinnyt tapahtumaa seuranneena yönä purkualueen puomituksen toiselle puolelle. Pelastuslaitos lisäsi 20 metrin päähän purkualueesta uuden puomin, jolloin kaikki öljy saatiin hallitusti puomialueiden sisälle. Tuulettomien keliolosuhteiden myötä öljyinen vesi ei ollut liikkunut Miilunlahdesta tehdasalueelta kauemmaksi yön ja aamun aikana. Öljypuomit pidetään paikoillaan puhdistamistoimenpiteiden valmistumiseen saakka.

Tilanteen seuraaminen ja öljyn poistaminen jatkuvat toistaiseksi.

Lisätiedot:

Tehtaanjohtaja Ari-Pekka Vanamo, Äänekosken biotuotetehdas, Metsä Fibre,

puh. 040 512 0653, ari-pekka.vanamo@metsagroup.com


Metsä Fibre

metsagroup.com/fi/metsafibre

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Olemme maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Laadukkaille tuotteillemme riittää kysyntää, sillä uusiutuva puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille.

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.