Ennakkoluulotonta yhteistyötä vastuullisuudessa

Yksi Metsä Groupin 2030 kestävyystavoitteista liittyy ennakkoluulottomaan yhteistyöhön kumppaneiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisten kestävyystavoitteiden sopimista tärkeimpien toimittajiemme kanssa sekä uusien puupohjaisten tuotteiden kehittämistä yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2024, Kestävä kehitys

Metsä Group ja Kemira ovat sopineet kehittävänsä yhdessä uuden metsäteollisuuteen liittyvän uusiutuvan tuotteen tai raaka-aineen vuoteen 2027 mennessä. Suurina teollisina toimijoina yhtiöillä on hyvät mahdollisuudet vähentää metsäteollisuuden arvoketjun ympäristövaikutuksia. Yhtiöt ovat perustaneet yhteisen työryhmän uuden tuotteen tai raaka-aineen kehittämiseksi.

Metsä Group ja Valmet puolestaan kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen. Yhtiöt ovat perustaneet yhteisen työryhmän vastuullisuusmallin kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2027 mennessä.

Metsä Group tiivistää logistiikkaan liittyvää vastuullisuusyhteistyötään myös VR:n kanssa ja yhtiöt ovat sopineet uudesta yhteisestä vuoteen 2030 ulottuvasta tavoitteesta puolittaa yhteistyön piiriin kuuluvien kuljetusten päästöt. Lisäksi Metsä Groupin tiettyjä nykyisiä maantiekuljetuksia tavoitellaan siirrettävän rautateille. Kaiken kaikkiaan toimenpiteet vastaisivat Metsä Groupille yhteensä noin 14 000 tCO2e:n vuotuista päästövähennystä, mikä vastaa yli 25 000 keskimääräistä rekkakuljetusta. Vuosittain raiteilla liikkuu VR:n toimesta noin 5 miljoonaa kuutiometriä Metsä Groupin puuta ja mekaanisia puutuotteita ja 2,1 miljoonaa tonnia muita metsäteollisuustuotteita, kuten sellua ja kartonkia. Metsä Groupin käynnissä olevien investointien myötä kuljetusmäärät kasvavat. Yhtiöt ovat perustaneet yhteisen työryhmän määrittelemään konkreettiset keinot, joilla päästövähennystavoitteeseen päästään. Toimenpiteet liittyvät esimerkiksi rataverkon sähköistyksiin, junakonseptien tehostamiseen ja uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin käyttöön.

Metsä Group ja alankomaalainen varustamo Royal Wagenborg ovat puolestaan sopineet yhteistyöstä merikuljetusten ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Tavoitteena on vähentää Metsä Groupin tuotteiden merikuljetuksista syntyviä hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla (per tonni/maili) vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Valtaosa Metsä Groupin tuotteista toimitetaan asiakkaille meriteitse, ja Royal Wagenborg on merkittävä merilogistiikkakumppani. Merenkulku edustaa kokonaisuudessaan noin kolmea prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja sen osalta on tärkeää saavuttaa päästövähennyksiä. Yhtiöt ovat perustaneet yhteisen työryhmän määrittelemään konkreettiset keinot, joilla päästövähennystavoite voidaan saavuttaa. Toimenpiteet liittyvät esimerkiksi olemassa olevan Wagenborgin laivaston teknisiin ja operatiivisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien reittien optimointi ja laivaston kehittäminen. Myös uusien laivatyyppien käyttöä pohditaan päästötavoitteiden saavuttamiseksi.   

Toimenpiteitä kohti vuotta 2030

  • Sovimme yhteiset kestävyystavoitteet tärkeimpien toimittajiemme kanssa
  • Kehitämme uusia puupohjaisia tuotteita yhteistyökumppaneiden kanssa

Mittarit vuoden 2030 loppuun mennessä

  • 100 % yhteiset kestävyystavoitteet tärkeimpien toimittajien kanssa

 

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):