Kemin biotuotetehdas

Uusi biotuotetehtaamme auttaa meitä vahvistamaan asemaamme johtavana markkinahavusellun tuottajana. Samalla voimme entistä paremmin taata asiakkaillemme tuotteidemme toimitusvarmuuden. 

Biotuotetehdaskonsepti ja biotuotteet

Biotuotetehdaskonseptimme ytimessä on maailman tehokkain selluprosessi. Kemissä ja Äänekoskella sijaitsevien biotuotetehtaidemme tuotevalikoimaan kuuluvat laadukkaan havu- ja koivusellun lisäksi muun muassa mäntyöljy, tärpätti, bioenergia, tuotekaasu, rikkihappo, tuhka ja kalkki.

Logistiikka ja toimitusvarmuus

Turvallinen ja tehokas logistiikka metsästä tehtaalle ja sieltä asiakkaille on ehdoton edellytys luotettavalle toiminnalle. Puu kuljetetaan Kemin biotuotetehtaalle pääosin rautateitse sähköjunilla. Valmiit sellupaalit viedään Kemin Ajoksen sataman tuotevarastoon. Satamasta lähtevä merilogistiikka hoidetaan suurilla kappaletavara-aluksilla. 

Ympäristötehokkuus

Täysin ilman fossiilisia polttoaineita toimiva tehdas täyttää tiukimmatkin ympäristönormit ja tekniset vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. Biotuotetehdas tuottaa kaiken tarvitsemansa energian tuotannon sivuvirroista. Lisäksi puusta saatava kuori kaasutetaan ja käytetään meesauunin polttoaineena raskaan polttoöljyn sijaan.

Kuitulinja

Biotuotetehtaan kuitulinjaan kuuluvat puunkäsittely, massatehdas sekä kuivaamo ja paalaamo. Kuitulinjan tuotantoprosessia seurataan kuorimon ja kuivaamon valvomoista sekä tehtaan keskusvalvomosta. Valvomoissa tiedonkulku eri ammattilaisten välillä on mahdollisimman tehokasta. 

Talteenottolinja

Kemin biotuotetehtaan talteenottolinjalla selluprosessissa käytetyt kemikaalit kierrätetään uudelleen käyttöön. Samalla tuotetaan runsaasti uusiutuvaa bioenergiaa. Talteenottolinjaan kuuluu myös tehtaan tehokas ja moniportainen jätevedenpuhdistamo, jonka lietteestä valmistetaan biopellettejä energiatuotannon polttoaineeksi.