Tehtaan vuosihuoltoseisokissa tärkeintä on työturvallisuus

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan vuoden 2023 huoltoseisokissa työskenteli yli 2 000 henkilöä.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Äänekoski, Sellu

Vuosihuoltoseisokki on tehtaan tuotantoprosessin tärkeä osa. Se auttaa varmistamaan laitteiden ja järjestelmien tehokkuuden, turvallisuuden ja luotettavuuden pitkällä aikavälillä.

Kun tehdas on ajettu alas, huoltohenkilöstö pääsee vaihtamaan kuluneet osat, tekemään tarvittavat päivitykset sekä suorittamaan ennaltaehkäisevät toimenpiteet, joiden ansiosta tehtaalla vältytään yllättäviltä toimintahäiriöiltä.

Yhteistyökumppaneilla erikoisosaamista

Normaalisti Äänekosken biotuotetehtaalla työskentelee 240 ammattilaista, mutta vuosihuoltoseisokin ajaksi väkimäärä moninkertaistui. Metsä Fibren oman henkilöstön lisäksi tehdasalueella työskenteli vuoden 2023 huoltoseisokin ajan yli 2 000 yhteistyökumppanin edustajaa.

Osa yhteistyökumppaneista on erikoistunut vuosihuoltoseisokkeihin, ja heidän henkilöstönsä liikkuu tehtaalta toiselle tarpeen mukaan. Erikoistumisen ansiosta heille on kertynyt runsaasti kokemusta erilaisista laitoksista, ja he pystyvät soveltamaan parhaita käytäntöjä tilanteen vaatimalla tavalla.

Työt suunnitellaan huolellisesti

Tehdasalueella työskentely edellyttää, että työntekijä on suorittanut verkossa Metsä Groupin turvallisuuden yleisperehdytyksen sekä Metsä Fibren vuosihuoltoseisokkiperehdytyksen, joka on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Niiden lisäksi vaaditaan voimassa oleva työturvallisuuskortti ja kuvallinen henkilökortti.

Jokainen huoltoseisokkityöntekijä täyttää ennen töiden aloitusta henkilökohtaisen vaarojen tunnistuslomakkeen ja suunnittelee työn turvallisen suorittamisen etukäteen. Huoltotyöt, kuten kaivuu-, nosto- ja tulityöt, edellyttävät myös kirjallista lupaa, jonka myöntää Metsä Fibren henkilöstö.

Jokainen huoltoseisokkityöntekijä täyttää ennen töiden aloitusta henkilökohtaisen vaarojen tunnistuslomakkeen ja suunnittelee työn turvallisen suorittamisen etukäteen.

Tavoitteena nolla työtapaturmaa

Metsä Fibren omat työntekijät osallistuvat vuosihuoltoseisokkiin monin eri tavoin. Operaattorit, jotka normaalisti vastaavat tehtaan toiminnasta ja prosessien valvonnasta, tekevät huollon ja kunnossapidon ohella turvallistamistöitä.

Näitä ovat esimerkiksi turvaerottamiset, joilla tehdään yksittäinen kone tai prosessi vaarattomaksi, sekä turvalukitukset, joilla estetään koneen tai prosessin hallitsematon käynnistyminen.

Muilta Metsä Fibren tehtailta vuosihuoltoseisokkiin on saapunut joukko turvallisuuden edistäjiä. He ovat tehtävään koulutettuja ammattilaisia, jotka pyrkivät opastavan roolinsa kautta edistämään työturvallisuutta entisestään. Tavoitteena on, ettei huoltoseisokin aikana satu yhtään työtapaturmaa.

Toimitusvarmuus ja ympäristösuorituskyky paranevat

Vuosihuoltoseisokin jälkeen starttivalmiudessa oleva tehdas ajetaan ylös suunnitelmien mukaisesti ja osasto kerrallaan.

Asiakkaan suuntaan huoltoseisokkityöt tulevat näkymään entistä parempana laatuna ja toimitusvarmuutena. Myös tehtaan ympäristösuorituskyky kohenee.