Selluasiakkaat arvostavat laatua

Metsä Fibren vuosittainen asiakaskysely toteutettiin selluasiakkaiden keskuudessa viime keväänä. Asiakaskyselyn avulla saamme arvokasta palautetta, ja voimme palvella asiakkaita entistäkin paremmin.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Sellu

Vuotuisen kyselymme mukaan asiakkaamme arvostavat edelleen sellun laatua, toimitusketjumme vastuullisuutta sekä palveluamme. Kysely toteutettiin kaikilla markkina-alueillamme. Asiakastyytyväisyys on pysynyt johdonmukaisesti hyvänä vuodesta toiseen.

”Asiakaskyselyn pohjalta suunnittelemme toimenpiteitä kehittääksemme toimintaamme entistä paremmaksi”, kertoo Ari Harmaala, Metsä Fibren myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja.

Pohjois-Amerikassa tyytyväisimmät asiakkaat

Metsä Fibre on kasvattanut viime vuosien aikana markkina-asemaansa Pohjois-Amerikassa systemaattisesti. Kyselyssä saatu palaute oli erittäin positiivista.

”Olemme kehittäneet johdonmukaisesti esimerkiksi toimitusketjua vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Pohjois-Amerikassa asiakkaat ovat kyselyn mukaan tyytyväisiä niin sellun laatuun, palveluumme kuin toimitusvarmuuteen”, sanoo Kustaa Laine, Metsä Fibren Amerikan ja MEA-alueen myynnistä vastaava johtaja.

Palautteissaan asiakkaat kertoivat arvostavansa myös ammattitaitoista henkilöstöämme sekä avointa tapaamme viestiä. Tulokset kannustavat meitä jatkamaan asemamme kehittämistä Pohjois-Amerikan markkinalla yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

Aasiassa kiiteltiin palvelua

Aasian ja Tyynen valtameren maiden (APAC) asiakkaat kiittivät sellun laatua, vastuullista toimitusketjuamme sekä palveluamme.

”Tarjoamamme palvelu sai kiitosta, vaikka Kiinassa covid-19-pandemian aiheuttama sulkutila esti kasvotusten tapaamisia. Tänä vuonna pääsemme tapaamaan asiakkaita enemmän paikan päällä”, sanoo Harri Vertanen, Metsä Fibren APAC-alueen myynnistä vastaava johtaja.

Kokonaisarvosana alueella oli edelleen hyvällä tasolla. Etenkin uudet asiakkaat antoivat hyviä arvosanoja.

Vastuullisuusteemat nousivat esiin Euroopassa

Eurooppalaisten asiakkaiden palaute on linjassa aiempien vuosien kanssa. Tuotteidemme laatu, vastuullisuus ja toimitusvarmuus saivat kehuja. Asiakkaat luottavat siihen, että teemme, mitä lupaamme kaikissa toimitusketjun eri vaiheissa.

Myös rakentavaa palautetta tuli osalta asiakkaista. Ukrainan sodan vuoksi koivumäärät vähenivät ja saatavuus heikkeni. Palautteiden perusteella parannusehdotuksia suunnitellaan yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Vastuullisuusteemat nousivat esiin eurooppalaisten asiakkaiden vastauksissa.
”Vastuullisuusyhteistyö on jo aloitettu joidenkin asiakkaiden kanssa. Tämä tuo lisäarvoa molemmille osapuolille ja keskitymme siihen entistä enemmän ensi vuoden aikana”, kertoo Mikael Lagerblom, Metsä Fibren Euroopan myynnistä vastaava johtaja.

Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa esille nousi toimitusvarmuus

Myös Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan (MEA) asiakkaat olivat edelleen tyytyväisiä meihin. Parantunut toimitusvarmuutemme näkyy tuloksissa, joskin tätä pitää edelleen kehittää.

”Käymme asiakkaiden kriittiset palautteet tarkasti läpi, ja olemmekin saaneet parannettua esimerkiksi toimitusten täsmällisyyttä koronapandemian aikaisista haasteista”, Laine kertoo.

Myös tämän alueen asiakkaat kiittelivät laatua ja teknistä asiakaspalveluamme. Kyselyn perusteella kiinnostus vastuullista toimitusketjuamme kohtaan on selvästi lisääntynyt myös Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

”Säännöllisesti tilaavat asiakkaamme olivat tyytyväisimpiä meihin. Tavoitteenamme on kehittää heidän kanssaan yhteistyötä edelleen.”