Ensimmäiset puukuormat saapuivat biotuotetehtaan työmaalle

Kevään aikana moni biotuotetehdasprojektin osa-alue on saatu valmiiksi. Myös ensimmäiset sähköjunien tuomat puukuormat on vastaanotettu uutta yksityisraidetta pitkin.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kemin biotuotetehdas, Sellu

Kemin biotuotetehtaan rakentaminen etenee aikataulussaan. Parhaillaan käynnissä ovat asennusten lisäksi tehtaan koekäyttö ja testaukset.

Puukuljetukset uudelle tehtaalle alkoivat huhtikuussa. Kuljetukset hoituvat sekä rekoilla että sähköjunilla. Tehtaan uusi, sähköistetty yksityisraide mahdollistaa puukuljetukset sähkövetureilla perille saakka. Ensimmäinen puukuormaa kuljettava sähköjuna saapui tehtaalle 21.4.2023.

Sähköllä toimiva logistiikka

Noin kaksi kolmasosaa Kemin biotuotetehtaan käyttämästä raakapuusta tuodaan tehdasalueelle junakuljetuksina.

Suuren puumäärän kuljettaminen on suunniteltu sujuvaksi ja ympäristötehokkaaksi kokonaisuudeksi, jossa on huomioitu niin puun lastaus, rautatiekuljetukset kuin puukuormien purku.

Puukentällä on kevään aikana otettu käyttöön sekä vaununsiirtoveturit että autonomiset puukenttänosturit, jotka ovat kaikki sähkökäyttöisiä.

Vesilaitos ja jätevedenpuhdistamo jo käytössä

Uudessa biotuotetehtaassa on pitkälle viety, suljettu kemikaalikierto, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi.

Kevään aikana biotuotetehtaan vesilaitos ja jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön. Edistyksellinen jätevedenpuhdistamo toimii aluksi käyvän tehtaan jätevesillä.

Rakentaminen etenee kohti biotuotetehtaan käynnistymistä kolmannella kvartaalilla. Työmaalla henkilömäärä laskee sitä mukaa, kun asennukset valmistuvat.