Satamavarasto ja yksityisraide valmiit vuoden loppuun mennessä

Kemin biotuotetehtaan rakennus- ja asennustyöt etenevät suunnitellusti ja aikataulussaan useiden eri ammattilaisten voimin.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Kemin biotuotetehdas

Tämän syksyn aikana biotuotetehtaan työmaavahvuus on huipussaan. Erilaisissa tehtävissä alueella työskentelee tällöin yli 3 000 ihmistä.

Uusi 110 kV:n voimalinja on valmistunut ja se otetaan käyttöön tehtaan käynnistyessä. Voimalinjaa pitkin tehtaan tuottama biosähkö välitetään valtakunnan verkkoon. Tehdas tuottaa uusiutuvaa energiaa 2,0 TWh vuodessa eli 2,5 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta.

Puukentän autonomiset nosturit on nostettu harjakorkeuteen. Sähkötoimiset nosturit käsittelevät junilla ja rekoilla tuotavat puukuormat täysin autonomisesti.

Biotuotetehtaan käydessä rautatiekuljetuksilla on merkittävä rooli, sillä puukuljetukset tehtaalle tulevat pääosin rautateitä pitkin. Junia saapuu tehtaalle noin yhdeksän päivässä. Vuoden loppuun mennessä biotuotetehtaan uusi yksityisraide on saatu käyttöön. Uutta ratakiskoa on rakennettu yhteensä 4,5 kilometriä.

Myös Ajoksen satamavaraston rakennustyöt valmistuvat loppuvuoden aikana. Uuden satamavaraston bruttoala on 37 000 m2. Ajoksen satama on oleellinen osa tehtaan tehokasta logistiikkaa. Sellu kuljetetaan biotuotetehtaalta rekoilla satamaan ja laivataan sieltä asiakkaille eri puolille maailmaa.

Biotuotetehtaan koekäyttö alkaa vuoden 2023 alussa.

Katso video: