Rauman saha on kaikilla mittareilla maailman modernein

Metsä Fibren Raumalle rakentama uusi saha edustaa alan viimeisintä teknologiaa ja ainutlaatuista tehokkuutta. Mäntysaha on maailman edistyksellisin sahalaitos ja Suomen kaikkien aikojen suurin sahainvestointi, jonka kehitystyöstä hyötyy koko sahateollisuus.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Sahatavara, Rauman saha

Metsä Fibre ottaa Rauman sahan myötä alalla selkeän loikan muiden edelle teknologian, tehokkuuden ja toimintamallien suhteen. Sahan teknologiainnovaatiot, kuten konenäkö, oppiva tekoäly ja sahalinjan eri toimintoja ohjaavat integroidut tietojärjestelmät, luovat entistä paremmat lähtökohdat sahatavaran tasalaatuisuudelle. Korkea automatisoinnin aste parantaa myös kustannustehokkuutta.

”Hyödynnämme uusinta teknologiaa ja otamme ison teknisen harppauksen sahatavaran tuotannossa. Vastaavaa teknologiaa ei ole samassa laajuudessa käytössä millään muulla sahalla. Kaikki tehdään yhdessä laitetoimittajien kanssa, joten työstämme hyötyy jatkossa koko sahateollisuus”, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Vastaavaa teknologiaa ei ole käytössä millään muulla sahalla.

Automaatio nostaa sahausnopeuden huippuun

Rauman sahalinjan sahausnopeus on jopa 250 metriä minuutissa. 110-metrisen sahalinjan kapasiteetti puolestaan on yli 40 tukkia minuutissa, mikä on kolme kertaa perinteistä linjanopeutta suurempi. Mäntytukki sahataan sahan tuotteiksi reilussa sekunnissa.

Tukit sahataan usealla koneyksiköllä vaiheittain, tarkasti optimoiden. Yhtenä tärkeänä tekniikkana on optimoitu käyräsahaus, jossa tukki sahataan tarkasti sen muotoa seuraten. Täyssärmäinen sahatavara on neljältä sivulta sahattua puutavaraa.

”Sahan teknologia suunniteltiin tuotevalikoiman mukaan. Esimerkiksi DX-sahaus eli esileikkaus on sahateollisuudessa aivan uutta, eikä sitä ole vielä käytössä missään muualla”, kertoo projektijohtaja Harri Haapaniemi Metsä Fibreltä.

Uusinta huipputeknologiaa edustavassa neliakselisessa DX-sahauksessa on nimensä mukaisesti käytössä perinteisten kahden sijaan neljä sahausterää. Se mahdollistaa terille matalamman leikkuusyvyyden ja tuplasti kovemmat sahausnopeudet myös paksumman tukkipuun kohdalla.

Työpisteiltä yhteen valvomoon

Teknologian ja nopeuden lisäksi Rauman sahan edelläkävijyyttä edustaa yhden keskusvalvomon toimintamalli. Se tarkoittaa, että sahatavara kulkee jalostuslinjalla ilman manuaalisia työvaiheita.

”Sahan henkilöstö toimii meillä työpisteiden sijaan valvomossa, ja koko sahausprosessi hoituu saman valvomon kautta. Tämä on toimintamallin näkökulmasta merkittävin uudistus”, sanoo Haapaniemi.

Manuaalisen työn tarve on pystytty minimoimaan automatiikalla ja älykkäillä ohjelmistoilla. Esimerkiksi lajittelu nojaa pääosin kameroihin, konenäköön ja älykkääseen ohjaukseen, ja valmis sahatavara siirretään kuljetusvälineeseen automaattisesti ilman trukkisiirtoja.

06-Hero-Sawnline-machine.jpg

Automatiikka tuottaa tarkkaa dataa

Rauman sahalla sahattavista tukkipuista kerätään ja tallennetaan dataa koko tuotantoprosessin ajan. Tukkien laadusta ja mitoista kertyy monenlaista tietoa jo lajittelussa, mutta röntgenkameroita, konenäköä ja robotiikkaa hyödynnetään myös sahalinjalla, jossa puuraaka-aine hyödynnetään mahdollisimman tarkasti.

Tukit röntgenkuvataan laatupoikkeamien, oksien ja oksavälien mittaamiseksi. Mittauksen jälkeen ohjausjärjestelmä lajittelee tukit sahauseriin ja kytkee ne tuleviin lopputuotteisiin.

”Sahalinjalla kulkevaa tavaravirtaa tarkkaillaan koko ajan erikoiskameroilla, jotka tunnistavat vialliset kappaleet. Automaattirobotiikka puolestaan poimii kappaleen pois ilman manuaalisia työvaiheita”, Haapaniemi selittää.

Operaattorit valvovat prosessia keskusvalvomosta ja samalla analysoivat jokaisesta työvaiheesta kerättävää dataa. Näin varmistetaan tehokas jatkuva tuotanto ja laadukkaat lopputuotteet.


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2022-2023.

Metsä Fibren vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä käynnistyvä Rauman saha on globaali edelläkävijä niin toimintamallissa, teknologiassa kuin tehokkuudessa.

250

Sahalinjan nopeus on jopa 250 metriä minuutissa

40

Sahalinja käsittelee yli 40 tukkia minuutissa

1

Mäntytukki sahataan reilussa sekunnissa