Konkari uusien tukena

Jari Hyvösellä on lähes 30 vuoden kokemus levy- ja saha-alalta. Nykyisessä työssään projekti-insinöörinä hän tukee Rauman sahan operaattoreita työssä oppimisessa ja tutkinnon suorittamisessa.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Sahatavara, Asiantuntijamme

Jari Hyvönen työskentelee Rauman sahalla uusien operaattoreiden valmennusohjelman parissa. Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana valmistuva saha on ainutlaatuinen sekä teknologialtaan että työskentelytavoiltaan, ja tulevat operaattorit saavat tehtäväänsä puolitoistavuotisen koulutuksen työssäoppimisineen.

Millaista työsi on?

Työtäni on ollut Rauman uuden sahan operaattoreiden valmennusohjelman toteuttaminen ja edistäminen. Olen tukenut heitä kaikin tavoin työssäoppimisessa ja ollut apuna arkisissakin haasteissa, esimerkiksi auttamalla asuntojen etsimisessä.

Työni on monipuolista ja pitkäjänteistä, sillä olen ollut mukana tässä hankkeessa alusta saakka. Olen osallistunut operaattoreiden valintaan ja ollut mukana myös valmennusohjelman suunnittelussa Metsä Fibren omien koulutusten osalta. Teen myös tiivistä yhteistyötä eri kumppaneiden, kuten tutkintoja järjestävän oppilaitoksen eli Gradian kanssa.

Miten oma taustasi auttaa tehtävässä?

Olen työskennellyt Metsällä vuodesta 1994 lähtien ja aloitin itsekin operaattorina. Metsä Fibre on aina osallistanut työntekijöitä kehittäessään uusia toimintatapoja, ja olen päässyt vaikuttamaan moniin asioihin. Lisäksi toimin 21 vuotta pääluottamusmiehenä, joten työelämäasiat ovat tulleet tutuiksi monelta kantilta.

Olen itse kouluttautunut nimenomaan näyttötutkintojen kautta ja kokenut sen erinomaiseksi väyläksi kehittyä saha-alan ammattilaisena. Se on joustava ja käytännönläheinen tapa kouluttautua osaavaksi ammattilaiseksi.

05-Hero-Jari-hyvonen-Metsa-logo.jpg

Mikä työssäsi on parasta?

Minulle on tärkeintä, että olen luottamuksen arvoinen ja operaattorit hakevat minulta tukea arkisiinkin huoliinsa. Olen saanut tässä roolissa loikata uuteen maailmaan ja kehittyä itsekin.

Olen ylpeä siitä, että saan olla tässä ainutlaatuisessa projektissa mukana. Rauman saha tulee olemaan täysin uudenlainen teknologialtaan ja työskentelytavoiltaan. Sahalla on käytössä paljon sellaista teknologiaa, mitä sahamaailmassa ei muualla ole.

Minusta on myös hienoa, että asiakkaatkin ovat osaltaan olleet vaikuttamassa valmennusohjelmaan tuomalla esiin toiveitaan vaikkapa tuotelaadun suhteen.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Nykyinen toimenkuvani päättyy vuoden 2022 lopussa, kun operaattorit on saatu saateltua työn touhuun uudella sahalla. Toivon, että pääsen jatkossakin kehittymään Metsä Fibrellä uusien osa-alueiden parissa. Minulle on aina ollut luontevaa verkostoituminen ja sosiaalinen kanssakäyminen, joten työskentelen mieluiten ihmisten parissa.

Tavoitteenamme on, että meillä on maailman paras ja osaavin henkilöstö ja uskon, että tämä tavoite saavutetaan. Osaava, ammattitaitoinen henkilöstö tekee työnsä turvallisesti, tuotantotehokkaasti ja laatutietoisesti. Meillä osallistetaan ja koulutetaan työntekijät huomioiden heidän vahvuutensa ja osaamistarpeensa unohtamatta parhaiden käytäntöjen jakamista.