Biotuotetehtaalla kohti asennusvaihetta

​Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan maanrakennustyöt ja paalutukset ovat lähes valmiit. Betonielementtien asennukset, maanvaraisten lattioiden teko ja mekaaniset asennukset ovat laajalti käynnissä. Kevään edetessä työmaalla siirrytään yhä enemmän asennusvaiheeseen.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Kemin biotuotetehdas, Sellu

Biotuotetehtaan rakentaminen etenee suunnitelmien mukaan aikataulussaan. Paalutukset ovat lähes valmiit ja putki- ja kuljetinperustuksien tekeminen etenee. Betonielementtiasennukset ovat jo pitkällä usealla alueella, muun muassa massatehtaalla, kuorimolla ja kuivaamolla. Maanvaraisia lattioita sekä laite- ja säiliöperustuksia valetaan monilla alueilla, kuten turbiinirakennuksessa ja haihduttamolla.

Mekaanisia asennustöitä tehdään muun muassa keittimellä ja imeytintornilla sekä suurten valkaistun massan torneilla. Myös soodakattilan teräsrakenne nousee ja laiteasennukset ovat käynnissä kattilarakennuksessa. Säiliöiden, pumppujen ja valkaisupesureiden asennukset jatkuvat massatehtaalla ja kaustistamolla.

Ajoksen satamavaraston runkoa pystytetään ja julkisivu- ja kattoelementtien asennustyöt jatkuvat. Ajoksen satamavarasto erottuu jo web-kameran kuvassa.

110 kV-voimalinjan pylväiden perustustyöt on tehty ja yli puolet pylväistä pystytetty. Voimalinjaa pitkin biotuotetehtaalta tullaan toimittamaan sähköä valtakunnan verkkoon.

Biotuotetehtaan työmaalla työskentelee päivittäin noin 1 300 työntekijää.

03-Hero-Kemi-earthworker.jpg

Sähköautomaatio- ja ICT-työt käynnistyvät kevään aikana

Mittavassa rakennusprojektissa alan parhaiden kumppaneiden merkitys on suuri. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee yhteisen tavoitteen eteen noin 150 yritystä.

Kumppanit biotuotetehtaan toiminnan kannalta hyvin tärkeisiin sähköautomaatio- ja ICT-urakoihin on juuri valittu ja asennukset aloitetaan tulevana keväänä.

– Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme sitoutumista projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, aikataulun kuin laadun suhteen. Valitsemamme kumppanit edustavat näitä arvoja ja sitoutuvat niihin kanssamme, sanoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson.

Katso video: