Turvallisuuden edistäjät varmistavat turvallisuutta vuosihuoltoseisokeissa

​Metsä Fibren turvallisuuden edistäjät tekevät vuosittain tärkeää työtä turvallisten vuosihuoltoseisokkien varmistamiseksi. Samalla se on väylä oppia uutta, verkostoitua ja tutustua muihin tehtaisiin.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Asiantuntijamme

​Metsä Fibren tehtaiden vuosihuoltoseisokeissa kiertää vuosittain useita vapaaehtoisia turvallisuuden edistäjiä yhtiön eri tehtailta ja sahoilta. Heidän tehtävänään on osaltaan varmistaa, että työskentely huoltoseisokissa sujuu turvallisesti ja sovittujen ohjeistusten mukaisesti.

”Kierrämme kentällä havainnoimassa esimerkiksi työskentelyn turvallisuutta, työmaan siisteyttä sekä turvallisuusohjeiden noudattamista. Näin varmistamme alueella työskentelevien ja koko seisokkityömaan turvallisuutta. Turvallisuuspoikkeamiin puuttuminen on välittämistä”, turvallisuuden edistäjänä toimiva Joutsenon sellutehtaan käynnissäpitäjä Sami Vasankari kuvailee.

”Näkyvillä olo ja vuorovaikutus urakoitsijoiden kanssa on tehtävän ytimessä. Urakoitsijat tulevat matalalla kynnyksellä juttelemaan. Keskusteluissa nousee monesti esiin hyviä havaintoja, joita viemme tahollamme eteenpäin”, jatkaa Joutsenon sellutehtaan käynnissäpitäjä Ville Mustonen.

Sami Vasankari ja Ville Mustonen

Kokemusten vaihtoa ja uuden oppimista

Huoltoseisokkien turvallisuuden tukemisen ohella edistäjien työssä pääsee näkemään muiden tehtaiden toimintamalleja, vaihtamaan kokemuksia ja oppimaan uutta. Niistä riittää monella tavoin ammennettavaa.

”Eri tehtailta tulevat ihmiset havainnoivat toisen tuotantolaitoksen seisokkityömaata uusin silmin ja tekevät tärkeitä huomioita. Samalla tämä on hyvä tapa verkostoitua ja keskustella eri tehtailta tulevien osaajien kanssa. Tässä tehtävässä oppii valtavasti ja saa eväitä omalle tehtaalle vietäväksi”, kertoo Vilppulan sahan operaattori ja työsuojeluvaltuutettu Saul Toikka.

”Turvallisuuden edistäjänä toimimisen myötä katson turvallisuutta ja havainnoin ympäristöä eri tavoin kuin aiemmin. Olen saanut omaan työskentelyyn, oikeisiin työmenetelmiin ja -välineisiin hyviä oppeja. Niitä olen hyödyntänyt myös uusien työkavereiden perehdytyksissä”, Vasankari sanoo.

Tärkeä panostus ennakoivaan turvallisuuteen

Turvallisuuden edistäjät -toimintamalli käynnistyi Metsä Fibressä vuonna 2018. Tällä hetkellä yhtiössä toimii kaikkiaan noin 30 turvallisuuden edistäjää. Toimintamalli on yksi esimerkki ennakoivasta turvallisuustyöstä ja henkilöstön osaamisen hyödyntämisestä siinä.

”Tämä toimintamalli on yksi osoitus siitä, että turvallisuus on aidosti tärkeä asia ja siihen panostetaan. Se on osa vastuullista toimintaa ja ykköstavoite on, että jokainen meistä pääsee terveenä kotiin. Turvallisuus ei ole tärkeä arvo pelkästään meille, vaan myös asiakkaillemme”, Mustonen summaa.

Vuosihuoltoseisokki

Tässä artikkelissa:

Sami Vasankari ja Ville Mustonen ovat Joutsenon sellutehtaan käynnissäpitäjä.

Saul Toikka toimii Vilppulan sahan operaattorina ja työsuojeluvaltuutettuna.