Tekninen asiakaspalvelu auttaa asiakkaitamme kehittämään tuotantoprosesseja

​Metsä Fibren teknisen palvelun asiantuntijat tukevat asiakkaitamme kohti vastuullisempia, puhtaampia ja kustannustehokkaampia tuotantoprosesseja.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Sellu, Asiantuntijamme, Tuotteet ja palvelut

​Metsä Fibren strategisia tavoitteita ovat vastuullisesti valmistetut laadukkaat tuotteet sekä asiakkaille selkeää lisäarvoa tuottava yhteistyö. Rima on asetettu korkealle, sillä tavoitteena on tarjota uusia ratkaisuja, jotka ylittävät kerta toisensa jälkeen asiakkaiden odotukset.

Teknisestä asiakaspalvelusta vastaavan johtaja Tom Nickullin mukaan tämä tarkoittaa laadukkaita raaka-aineita, mahdollisimman kustannustehokkaita raaka-ainereseptejä, kehittyneitä tuotantoprosesseja sekä alati pienempää ympäristön kuormitusta.

Hän toteaakin bisneslogiikan kääntyneen vuosien saatossa aivan uusille urille. Takavuosina ainoana tavoitteena oli maksimoida myydyt sellutonnit. Nyt asiakkaita opastetaan kustannus-, resurssi- ja energiatehokkuuden tielle.

”Tuttu Less is more -lausahdus pitää tässä kohtaa todella hyvin paikkansa. Se istuu myös visioomme, jonka mukaan olemme paras, laadukkain ja halutuin kumppani kestävän ja vastuullisen kasvun luomisessa”, Nickull toteaa.

12-Hero-metsafibre-tom-nickull.jpg

Parempaa laatua kuituvertailuilla ja simuloinneilla

Teknisissä lisäarvopalveluissa ensimmäisiä askeleita ovat selluvertailut ja rakennesimulaatiot. Niiden pohjana ovat massarekisterit ja simulointiohjelmat, joiden avulla vertaillaan eri kuitulaatuja, niiden ominaisuuksia sekä arvioidaan vaihdosten vaikutuksia lopputuotteiden ominaisuuksiin.

”Voimme hakea yhdessä asiakkaan kanssa mahdollisimman hyvää kuitusekoitusta, joka auttaa heitä kehittämään tuotteitaan juuri haluttuun suuntaan”, Nickull selvittää.

Simulointien jälkeen seuraavat yleensä kuitujen jauhatusarvioinnit. Niissä pureudutaan entistä syvemmälle käytettyihin kuitulaatuihin, resurssitehokkuuteen sekä raaka-aineita säästäviin prosesseihin.

Esimerkiksi linjan alkupäässä oleva tehoton ja energiasyöppö jauhatusprosessi aiheuttaa helposti ongelmia muuallakin tuotantoprosessissa. Koneiden hyötysuhteet heikkenevät ja samalla myös materiaalitehokkuus kärsii.

Etenkin sellun jauhatus on prosessin osa, johon ei aina osata kiinnittää riittävästi huomioita.

”Esimerkiksi jauhinterien liian pitkäksi venynyt vaihtoväli tai jauhimen väärä terätyyppi näkyy suoraan tuotannon resurssi- ja energiatehokkuudessa. Se voi tietää vuositasolla jopa 0,5 miljoonan euron turhaa kuluerää.”

Auditoinnilla koko tuotantoprosessi kuntoon

Fines Management Audit -palvelukonseptissa sukelletaan entistä syvemmälle Metsä Fibren asiakkaan tuotantoprosesseihin.

Jos hienoaineiden käsittely esimerkiksi pehmopaperikoneella on puutteellista, alkaa pölyä ja epäpuhtauksia kertyä myös tuotantoprosessiin. Se puolestaan aiheuttaa monenlaisia tuottavuusongelmia, pahimmassa tapauksessa jopa pölyräjähdyksiä. Lisäksi hienoaineet kuormittavat jätevesiä.

Analyysien lopputuloksena asiakas saa yksityiskohtaisen raportin paperi- tai kartonkikoneensa nykytilasta sekä ehdotukset tilanteen parantamiseksi. Tyypillisiä kehitystoimenpide-ehdotuksia ovat esimerkiksi retentioaineen käytön tehostaminen, uuteainehallinnan parantaminen, jauhatustavan arviointi tai sen muuttaminen sekä kuitutyypin vaihto.

Jos esimerkiksi hienoaineretentio tehostuu muutosten myötä 20 prosenttia, puhutaan vuositasolla jo satojen tuhansien eurojen säästöistä. Tehoa tulee myös siitä, että asiakas hallitsee oman tuotantoprosessinsa entistä paremmin. Sen myötä häiriöt vähenevät ja huoltovälejä voidaan pidentää.

”Tämä on palvelu, jota muut kuituvalmistajat eivät tarjoa”, Nickull toteaa.

Kuitutoimittajan tietotaitoa kannattaa hyödyntää

Metsä Fibren rooli on muuttunut teknisen asiakaspalvelun myötä entistä konsultoivampaan suuntaan.

Valveutuneimmat asiakkaat myös hyödyntävät tuotteensa tarkasti tuntevan toimittajan asiantuntemusta. Hyvä lopputulos syntyy sujuvalla yhteistyöllä kaikkien osapuolten kesken.

Entä milloin pitäisi lähteä miettimään laajempaa yhteistyötä?

”Toistuvat ja kiusalliset tuotantokatkokset sekä konelinjojen tehokkuus-, puhtaus- ja pölyongelmat ovat usein hyviä syitä lähteä liikkeelle. Meitä voi hyödyntää myös silloin, jos halutaan kehittää uusia tuotteita tai jos lopputuotteen lujuus ei jostain syystä tyydytä”, Nickull tiivistää.