Rakentaminen vauhdittaa Pohjois-Amerikan sahatavaramarkkinaa

​Pohjois-Amerikan kotoilubuumi on nostanut sahatavaran kysyntää. Asiantuntijat arvioivat, että osa kysynnän kasvusta voi jäädä pysyväksi.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Sahatavara, Trendit ja markkinat

​”Sahatavaran kysyntä ylitti tarjonnan vuoden 2020 alusta vuoden 2021 ensimmäiselle puoliskolle saakka. Tämä trendi salli hintojen nousevan ennätystasolle, ja hinnat näyttivät lopulta saavuttaneen huipputason toukokuun lopussa”, kuvasi omaa metsäalan konsulttiyritystään johtava Russ Taylor markkinatilannetta Pohjois-Amerikassa kesällä 2021.

Nousun jälkeen on kuitenkin tultava alas. Yhdysvaltojen hinnat ovat laskeneet 75 prosenttia ja saavuttivat vaatimattomamman tason elokuussa 2021.

”Aluksi tuottajat uskoivat, että markkinat hiipuvat koronapandemian takia, mutta kun ihmiset juuttuivat koteihinsa, he ryhtyivät remontoimaan ja tekemään tee se itse -projekteja. Samaan aikaan sahat vähensivät tuotantoaan”, Taylor perustelee.

Kodin rakentajat ja kunnostajat eivät saaneet tarpeeksi rakennesahatavaraa.

Taylor arvioi aikaisemmin, että paikalliset sahat saavat tuotantomenetyksensä otettua kiinni vasta myöhemmin vuonna 2021, mutta se tapahtui jo aiemmin. Niinpä vuoden 2021 toisella kvartaalilla Pohjois-Amerikka oli otollinen markkina muun maailman tuonnille, joka onkin täydentänyt kotimaisen tuotannon rajallista kapasiteettia.

Puulla vahva asema omakotirakentamisessa

”Tiesimme, että hintakorjaus on tulossa, mikä oli ilmeistä kesäkuun 2021 alussa, mutta kysyntä säilyy edelleen korkeana. Kysynnän arvioidaan kasvavan noin kuusi prosenttia vuonna 2021 ja ehkä neljä prosenttia vuonna 2022. Sahojen tilauskirjat ovat täynnä ja kapasiteetti on rajallinen.

Hyönteistuhot ovat vaivanneet myös Kanadan Brittiläistä Kolumbiaa. Siellä vuoristoniluri on tehnyt tuhojaan ja aiheuttanut noin 40 sahan sulkemisen vuoden 2005 jälkeen.

Kun raaka-ainetta on tarjolla vähemmän, myös sahojen määrä vähenee. Lisäkapasiteettia syntyy vain USA:n eteläosiin, missä metsiä on runsaasti.

Pohjois-Amerikassa sahatavaran kulutuksesta reilu kolmannes menee asunto- tai korjausrakentamiseen sekä remontointiin. Loppuosuuden käyttävät puusepänteollisuus ja muu kuin asuntorakentaminen.

Paikallinen erityispiirre on puun vahva asema omakotirakentamisessa. Ympäristötietoisuuden trendi lisää puun käyttöä myös kerrostalorakentamisessa, ja ristiinliimattua puuta valmistavia CLT-tehtaita syntyy Pohjois-Amerikassa koko ajan lisää.

”Asuntorakentaminen on lähtenyt liikkeelle, ja tilastoissa näkyy nousua. Ihmiset haluavat keskustojen huoneistoista väljempiin omakotitaloihin, kun on ollut etätöitä ja etäkoulua”, Taylor kertoo.

Ympäristötietoisuus ulottuu Pohjois-Amerikassa myös puun alkuperään. Monet isot vähittäiskauppiaat vaativat puutuotteilta sertifiointia (FSC®, PEFC™, SFI®).


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2021-2022.

Tässä artikkelissa

Article-Russ-Taylor.jpg

Russ Taylor on metsäalan konsultti ja markkina-analyytikko, joka työskentelee omassa Russ Taylor Global -yrityksessään.

Lue sarjan muut osat