Merilogistiikan palvelukeskus parantaa toimitusvarmuutta

Metsä Groupin merilogistiikan palvelukeskus ohjaa sellun ja sahatavaran globaaleja kuljetuksia ja varmistaa, että toimitukset tulevat perille sovitusti ja asiakkaat saavat kuljetuksista tarkkaa tietoa oman suunnittelutyönsä pohjaksi.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Tuotteet ja palvelut

Merilogistiikan ohjauksella on erittäin tärkeä osa Metsä Fibren asiakaspalvelussa.

”Liiketoimintamme on globaalia ja markkinat usein kaukana valtamerten takana. Oikea-aikaiset asiakastoimitukset vaativat meiltä meriliikenteen erinomaista hallintaa”, sanoo Metsä Fibren toimitusketjusta vastaava johtaja Timi Hyppänen.

Vuoden 2021 alussa Metsä Group käynnisti uuden merilogistiikan palvelukeskuksen, johon siirrettiin Metsä Fibren ja konsernin muiden liiketoimintojen meriliikenteeseen liittyvät operatiiviset toiminnot.

Sopimukset satamien ja laivayhtiöiden kanssa oli jo aiemmin tehty konsernitasolla.

”Merilogistiikan strateginen ja taktinen johtaminen, suunnittelu ja operatiivinen toiminta ovat nyt yksissä käsissä. Voimme kehittää toimitusvarmuuttamme ja vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin”, Hyppänen sanoo.

Ennakoivaa suunnittelua

Palvelukeskus tekee yhteistyötä liiketoimintojen, varustamoiden ja satamien kanssa. Sellun ja sahatavaran kysynnän muutoksia ja pitkän aikavälin kuljetustarpeita ennakoidaan mahdollisimman tarkasti.

”Näemme kaikkien liiketoimintojen tilanteen ja asiakkaiden tarpeet. Pystymme suunnittelemaan toimintaamme paremmin, ohjaamaan resursseja yli liiketoimintarajojen ja varmistamaan näin asiakastoimitusten perillemenon”, kertoo Metsä Groupin merilogistiikan palvelukeskuksen päällikkö Iivari Taurula.

Liiketoiminnan laajentaminen uusille maantieteellisille alueille onnistuu nopeasti.

”Jos joku liiketoiminta-alueistamme haluaa laajentaa omaa toimintaansa, logistiikkaketju on usein valmis ja toiminnassa. Voimme skaalata toimintaamme nopeasti ylöspäin”, Taurula sanoo.

Kuljetustieto välitetään asiakkaille

Tarkalla suunnittelulla ja seurannalla palvelukeskus varmistaa, että logistiikkaketju on valmis, kun kuljetus tulee ajankohtaiseksi.

10-OG-Pulp-loaded-by-crane.jpg

Kaikille asiakastoimituksille valitaan paras mahdollinen kuljetustapa. Palvelukeskuksen logistiikkakoordinaattorit varaavat tarvittavan kapasiteetin varustamoilta ja seuraavat kuljetusten etenemistä. Tietoa kuljetusten etenemisestä välitetään myös asiakkaille.

”Varmistamme asiakkaillemme menevän tiedon oikeellisuuden ja ajantasaisuuden. Asiakkaiden käytössä on luotettavaa tietoa, jota he voivat käyttää oman toimintansa suunnitteluun”, Hyppänen sanoo.

Hiilijalanjälki pienemmäksi

Palvelukeskuksen logistiikkakoordinaattorit on jaettu kahteen tiimiin, joista toinen hoitaa konttikuljetuksia, toinen linja- ja hakurahtiliikenteen irtolastikuljetuksia.

”Päivittäiseen työhömme kuuluu paljon kuljetusten varaamista sekä tiedon jakamista satamiin ja liiketoiminnoille”, kertoo palvelukeskuksen linja- ja hakurahtiliikenteen tiimin vetäjä Hannu Heikkinen.

Irtolastiliikenteessä yhdistellään lähetyksiä niin, että laivat saadaan aina mahdollisimman täyteen. Esimerkiksi Suomesta suoraan Kiinaan menevissä laivoissa on lastina sekä sellua että sahatavaraa.

”Haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, että laivat kulkevat lastattuina sekä meno- että paluuliikenteessä. Näin voimme pienentää kuljetusten hiilijalanjälkeä”, Heikkinen sanoo.

Sekä sellun että sahatavaran asiakastoimituksissa käytetään paljon konttikuljetuksia, joissa yhteistyökumppanina ovat suuret valtamerivarustamot.

Konttialusten linjat ovat maailmankaupan tärkeimpiä väyliä. Suhdannevaihtelut näkyvät välittömästi konttiliikenteessä. Konteista on aika ajoin pulaa, tai niitä jää vääriin satamiin.

”Olemme valinneet jo hankintavaiheessa hyvät kumppanit, joilta saamme apua haastaviin liikennetilanteisiin. Mietimme myös koko ajan vaihtoehtoisia reittejä”, sanoo palvelukeskuksen konttiliikennetiimin vetäjä Niina Taipale.

Osaava henkilökunta

Palvelukeskuksen työntekijät rekrytoitiin vuoden 2020 lopussa, ja keväällä 2021 keskus toimi jo täydellä teholla. Henkilöstö on osaavaa ja kielitaitoista.

”Suomi, ruotsi, englanti, venäjä, saksa, kroatia, mandariinikiina ja kantoninkiina ovat hallussa”, luettelee Taurula.

”Jatkossa kehitämme edelleen sisäistä tehokkuutta ja haemme liiketoimintojen välisiä synergioita operatiivisesta toiminnasta sekä logistiikkaverkostosta. Syvennämme myös toimittajayhteistyötä ja rakennamme uusia ratkaisuja, jotka tarjoavat parempaa logistista palvelua loppu¬asiakkaalle.”

Merilogistiikan palvelukeskuksen vuosi

  • 13 000 konttiliikenteen laivausta
  • 2 500 linjaliikenteen laivausta
  • 1 000 irtolastilaivausta
  • 120 kohdemaata

Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2021-2022. Tutustu lehteen: https://customermagazine.metsafibre.com/mag/timber-2-21_fi/1-12