Maailman nopein sahalinja suomalaisella osaamisella

​Nordautomation rakentaa yhdessä muiden laitetoimittajien kanssa Raumalle kokonaisuutta, josta tulee sahateollisuuden suunnannäyttäjä pitkälle tulevaisuuteen.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Rauman saha, Sahatavara

​Tukit laadukkaaksi sahatavaraksi käsin koskematta. Siinä pähkinänkuoressaan Metsä Fibren Rauman sahan toimintaidea, jonka rakentamisessa puunjalostusteknologiaa kehittävä ja toimittava Nordautomation on yksi avainkumppaneista.

Pohjalaisyritys toimittaa Alajärven konepajalta Raumalle tehokkaan tukinlajittelu-, sahansyöttö- sekä kuorenkäsittelylaitteistosta koostuvan kokonaisuuden. Nordautomationin toimitusjohtaja Timo Kuusisto toteaakin, että tällaisilla huippumoderneilla projekteilla on suuri merkitys koko alan kehittymiselle.

”Prosessin tehokkuudessa ja laadun varmistamisessa hyödynnetään konenäköä ja älykästä ohjausta. Uusi teknologia mahdollistaa sahausnopeuden ja kappaleiden käsittelynopeuden nostamisen sekä siirtymisen valvomotyöskentelyyn”, Kuusisto sanoo.

Mekaniikka on kovilla huippuvauhdeissa

Tarkka lajittelu heti prosessien alussa nopeuttaa myös seuraavia tuotantovaiheita. Kun sahakone tietää jo etukäteen millaista tukkia sille on tulossa, saadaan myös linjanopeudet aivan uudelle tasolle.

”Nyt rakennettavan Metsä Fibren Rauman sahan tehoa kuvaa parhaiten tukkien sahaus- ja käsittelynopeus, joka on yli 200 metriä minuutissa. Olemme ”kylmätestanneet” kuljetinlaitteistoja onnistuneesti jopa 300 metrin minuuttinopeuksilla. Ne ovat tasolla, jota emme ole aiemmin kokeilleet”, Kuusisto kertoo.

Kasvavat nopeudet vaativat lisätehoja myös prosessin muilta laitteilta kuten kuorima- ja sahakoneilta.

”Tällaisilla tuotantonopeuksilla monia mekaanisia rakenteita ja niiden kestävyyttä on pitänyt miettiä uusiksi. Etenkin erilaisten kuljettimien ja ketjujen ominaisuuksia on testattu ja tutkittu todella tarkasti.”

Yhtenä projektin haasteena on ollut käytettävissä oleva tila, joka pakotti miettimään uusiksi koko tukinlajittelun.

”U:n mallista tukinlajittelurataa ei ole aiemmin tehty, mutta nyt nähdään sekin päivä”, Kuusisto kertoo.

Todellinen tulevaisuusloikka on kuitenkin yksi yhteinen keskusvalvomo, josta valvotaan koko tuotantoprosessia. Käytännössä massiivinen sahalaitos pyörii käynnistyttyään ilman työskentelyä linjoilla. Edellytyksenä toki on, että kaikki tekniikka pelaa saumattomasti yhteen.

”Aiemmin valvomot olivat lähellä linjastoja, josta niiden toimintaa seurattiin pitkälti silmämääräisesti. Nyt tilalla on kamera- ja älyteknologiaa.”

Myös meluntorjuntaan on satsattu, sillä uusi saha rakennetaan lähelle asutusta. Apuna ovat muun muassa tontin kallioleikkaukset, meluseinät ja -vallit sekä linjastojen erikoispinnoitetut hammaspyörät ja muoviliukupinnat.

Ympäristöseikkojen ja kestävän kehityksen mukaisesti hydrauliikkaa on korvattu mahdollisimman paljon sähkökäytöillä.

Saumatonta ja sujuvaa yhteistyötä

Sahansyöttölaitteistojen asennukset alkoivat syyskuun puolivälissä ja jatkuvat kevääseen 2022 asti. Ensin asennetaan sahansyötön ulompi linja, sen jälkeen tukinlajittelijan suora osuus ja sitten palataan sahansyötön sisemmän linjan asennuksiin. Viimeisenä asennusvaiheena on tukinlajittelulinjan loppuosuus.

Tavoitteena on, että koneet ja laitteet saadaan paikalleen lähes suoraan tehtaalta kuljetettuina, jolloin vältytään turhalta välivarastoinnilta.

Nordautomation on Metsä Fibren pitkäaikainen yhteistyökumppani, ja Rauman projekti on sujunut suunnitellusti. Palavereita on viikoittain ja yhteistyö on muutoinkin tiivistä.

”Tämä on yksi suurimmista projekteistamme koko yrityksen 30-vuotisessa historiassa, ja sillä on merkittävä työllisyysvaikutus”, Kuusisto kiittelee.

”Rauman sahasta tulee alansa suunnannäyttäjä. Jos nopeutta halutaan tästä vielä lisätä, niin sitten tukkien pitää jo lentää!”

Osaavaan kumppaniin on helppo luottaa

Vaikka Nordautomationin ja Metsä Fibren yhteistyöllä on pitkä historia, yhtiö valikoitui Rauman rakennustöihin tiukan kilpailutuksen kautta. Toimitukselle asetetut vaatimukset olivat kovat ja edellyttivät vahvaa sitoutumista.

10-Hero-Harri-Haapaniemi-on-site.jpg

Metsä Fibren projektijohtaja Harri Haapaniemen mukaan Rauma-yhteistyö kertoo paitsi Nordautomationin osaamistasosta, myös yhtiön toimitusvarmuudesta ja asennusaikataulujen luotettavuudesta sekä sitoutumisesta turvallisuustavoitteisiin.

”Kaikki on mennyt juuri kuten on suunniteltu ja sovittu”, Haapaniemi kiittää.

Hän uskoo, että uuden sahan käynnistyttyä Nordautomation kiinnostaa entistä enemmän myös vientimarkkinoita.

”Olemme tehneet Nordautomationin kanssa menestyksekästä yhteistyötä jo vuosikymmeniä, ja yhtiön teknologiaa on käytössä useilla sahoillamme. On todella hienoa, että alan huippuosaamista löytyy täältä kotimaasta. Rauman sahan rakentamisen kotimaisuusaste onkin huikeat 70 prosenttia.”

Vuosien mittaan yhteistyö on kasvanut kumppanuudeksi, jossa tuottavuuteen, tekniikkaan ja laatuun liittyviä kehitystarpeita ratkotaan yksissä tuumin.

”Esimerkiksi tukkien käsittelyssä ja siihen liittyvässä automatiikassa on ratkottu monia pieniä kohtia, joiden myötä tuotantoa on saatu entistä sujuvammaksi, tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi. Kun alansa parhaat asiantuntijat istuvat yhteiseen pöytään, syntyy hyviä tuloksia”, Haapaniemi sanoo.

Tässä artikkelissa

NORDAUTOMATION OY

  • Erikoistunut puunjalostusteollisuuden projektitoimituksiin sekä tukinkäsittely- ja sahateknologiaan

  • Perustettu 1991

  • Työllistää 80 henkilöä

  • Liikevaihto 15,3 miljoonaa euroa

 

Julkaisemme syksyllä 2021 sarjan artikkeleita, jotka kertovat Rauman tulevan sahan uusista sahaustekniikoista ja keskeisistä laitetoimittajista.