Rauman sahan laatu tasaiseksi koneoppimisen avulla

​Rauman uudella sahalla raaka-aine ohjataan tukkien lajittelussa parhaaseen mahdolliseen käyttötarkoitukseen ja lopputuotteiden laatu pystytään pitämään tasaisena.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Rauman saha, Sahatavara

​Rauman uuden sahan mittalaitteet sekä mittaustietoa ja koneoppimista hyödyntävä tietojärjestelmä optimoivat sahausta tarkkuudella, johon ei ole aiemmin ylletty.

Metsäteollisuuden mittaustekniikkaan ja ohjelmistoratkaisuihin erikoistunut suomalainen Finnos toimittaa Rauman sahalle kattavan valikoiman röntgen- ja lasermittalaitteita. Mittalaitteisiin liitetään tuotannonsuunnittelua avustava ohjausjärjestelmä, joka kokoaa yhteen sahauksessa syntyvän datan ja mahdollistaa prosessin jatkuvan tehostamisen ja optimoinnin tekoälyn avulla.

Tiedon jäljitettävyys sahan sisällä on avaintekijä uudessa järjestelmässä.

Ohjausjärjestelmä lajittelee tukit sahauseriin ja kytkee ne tuleviin lopputuotteisiin. Sahauksen aikana kertyvästä datasta saadaan selville, millaisia lautoja yksittäisestä tukista on syntynyt ja mistä kohdasta kyseistä tukkia laudat on sahattu. Järjestelmä myös vertaa sahauksessa syntyvää dataa ja lopputuotteen laatua keskenään. Näin voidaan todentaa, saavutettiinko tuotannossa tavoitteet, jotka lajittelussa asetettiin.

Kattavan data-aineiston ja koneoppimisen avulla järjestelmä alkaa optimoida lajittelua ja sahausta.

”Tavoitteena on parantaa sahauksen hyötysuhdetta, ja toisaalta pitää sahatut tuotteet mahdollisimman tasalaatuisina. Lisäksi tukkilajittelussa tehdyt päätökset tarkentuvat”, kertoo Finnoksen toimitusjohtaja Jere Heikkinen.

Rauman sahalle käyttöön ainutlaatuinen kokonaisuus

Rauman sahalle tuleva mittaus- ja tietojärjestelmä on kattavuudessaan ainutlaatuinen, ja sen tuottamat hyödyt merkittäviä. Raaka-aine hyödynnetään tarkasti parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaat saavat tarkasti omaan loppukäyttöönsä sopivia ja tasalaatuisia tuotteita.

"Vastaavaa uusinta teknologiaa hyödyntävää kokonaisuutta ei ole vielä käytössä missään muualla maailmassa. Ei ole turhaan sanottu, että Rauman saha on maailman modernein”, Heikkinen sanoo.

Automaattisesti toimiva mittaus ja datan kerääminen mahdollistavat osaltaan myös sahan nopeuden ja suuren kapasiteetin. Rauman saha ottaa vastaan vuodessa noin 7,5 miljoonaa mäntytukkia, joista jokainen voidaan sahata ottamalla huomioon kunkin tukin yksilölliset ominaisuudet.

Tuotantolinjalle mittauspisteitä lajittelusta sahaukseen 

Uuden sahan tuotantolinjalle tulee lukuisia mittauspisteitä.

Tukkien lajittelussa tukkimittarin laserlaite mittaa tukin ulkomitat, röntgenlaite läpivalaisee tukin ja saa selville kaikki lopputuotteen laatuun vaikuttavat tekijät kuten oksat, vuosiluston paksuuden ja puuaineksen tiheyden. Laskentaa ja analysointia tehdään liukuvasti samalla, kun tukkia mitataan.

09-Hero-Metsa-Fibre-sahatyomaa-Rauma-250821.jpg

Mittareiden tuottaman tiedon perusteella tukki ohjataan sellaisen lopputuotteen valmistukseen, johon kyseisen tukin ominaisuudet soveltuvat parhaiten. Lajittelussa maksimoidaan tukista saatavaa taloudellista arvoa ja raaka-aineen käyttösuhdetta.

Jokainen tukki saa yksilöllisen digitaalisen tunnisteen, jonka avulla tukit voidaan kytkeä paitsi lopputuotteeseen, myös juuri oikeaan vastaanottoerään. Näin järjestelmä saa tiedon siitä, mistä leimikosta tukki on peräisin.

Kun tukki on kuorittu, se saapuu röntgentekniikkaa hyödyntävään mittariin, joka tunnistaa puun sisäisen rakenteen avulla, mikä tukkiyksilö on kyseessä.

Myös sahakoneen sisällä on mittalaite. Se kuvaa sahauksen aikana sahan avaamia pintoja ja seuraa sahauksen laatua. Sahauksen aikana syntyvä data kytketään kunkin tukin tietojen yhteyteen.

Tässä artikkelissa

FINNOS

  • Valmistaa mittalaitteita ja ohjelmistoja saha-, sellu- energia ja vaneriteollisuuteen

  • Perustettu vuonna 2016

  • 30 työntekijää Suomessa

  • Liikevaihto 3,6 miljoonaa euroa vuonna 2020