Vastuullisesti tuotettua sahatavaraa

Metsä Fibren tuottaman sahatavaran vastuullisuus perustuu kestävästi hoidettuihin metsiin, puuraaka-aineen sertifiointiin ja jäljitettävyyteen sekä vähähiiliseen tuotantoon.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Sahatavara, Kestävä kehitys, Tuotteet ja palvelut, 2020

Sahatavara on lähtökohtaisesti erittäin vastuullinen raaka-aine: puiden sisältämä hiili sitoutuu kymmeniksi vuosiksi sahatavarasta valmistettuihin rakennuksiin tai puutuotteisiin. Lopullisesti vastuullisuuden tason ratkaisee tuotantoketjun kokonaisuus, ennen kaikkea metsänhoito.

Metsä Fibren toiminta on kokonaisuudessaan vastuullista. Varmistamme, että tuotteemme ja toimitusketjumme noudattavat aina korkeimpia kestävyysstandardeja. Lisäksi raportoimme toiminnastamme yksityiskohtaisesti ja avoimesti.

sustainably produced sawn timber - 2

Sahatavaran alkuperä on kestävästi hoidetuissa metsissä


Kestävästi hoidetut metsät torjuvat metsien häviämistä, lisäävät hiilen varastointia ja ylläpitävät biologista monimuotoisuutta.

Hankimme puuraaka-aineemme ainoastaan alueilta, joilla metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Suomen metsien kasvu vuonna 2019 oli 108 miljoonaa kuutiometriä. Metsistä hakattiin 73 miljoonaa kuutiometriä puuta eli selvästi vuotuista kasvua vähemmän.

Uudistamme metsät aina hakkuiden jälkeen, ja käytämme kotimaisia puulajeja ja taimia. Ostamme puuta pääasiassa yksityisten metsänomistajien metsistä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia, jonka omistaa 103 000 metsänomistajan muodostama osuuskunta.

Metsäsertifikaatti on todiste puuraaka-aineen alkuperästä

Metsien sertifiointi varmistaa kestävän metsätalouden vaatimusten toteutumisen. Kolmannen osapuolen toteuttama sertifiointi tuottaa tietoa sahatavarasta ja todentaa, että sahatavaran valmistamiseen on käytetty hyvin hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuraaka-ainetta.

Metsäsertifiointi kertoo, että metsien hoito on ekologisesti ja taloudellisesti kestävää eikä heikennä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia hyödyntää metsiä.

Metsä Fibre käyttää sekä FSC®- että PEFC™-sertifiointeja, ja 90 prosenttia puuraaka-aineestamme on sertifioitua. Yli 80 prosenttia suomalaista metsistä on PEFC™-sertifioituja.

Puun alkuperä on aina tiedossa

Ohjaamme puunhankintaamme hyvin tarkasti ja teemme tiivistä yhteistyötä Metsä Forestin kanssa, joka toimittaa kaiken käyttämämme puun. Tiedämme jokaisen hankkimamme puun alkuperän tarkasti.

Sahamme sijaitsevat lähellä puunhankinta-alueita. Puun keskimääräinen kuljetusetäisyys metsästä sahalle on 128 kilometriä.

Toimitusketju kokonaisuudessaan on läpinäkyvä ja täysin jäljitettävissä.

sustainably produced sawn timber - 1

Kohti täysin fossiilivapaata tuotantoa

Sahamme ovat jo nyt 97-prosenttisesti fossiilivapaita. Tavoitteenamme on täysin fossiiliton toiminta vuoteen 2030 mennessä.

Ensimmäistä täysin fossiilivapaata sahaamme rakennetaan parhaillaan Raumalle toiminnassa olevan sellutehtaamme läheisyyteen. Uusi saha saa kaiken tarvitsemansa energian sellutehtaan tuottamasta bioenergiasta.