Metsä Fibren palvelut asiakkaille

Perinteisen sellumyynnin lisäksi Metsä Fibre tarjoaa lukuisia palveluja, joilla asiakas voi kehittää liiketoimintaansa ja säästää kustannuksissa.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Tuotteet ja palvelut, Sellu, 2020

Metsä Fibren toimintafilosofian perustana ovat ensiluokkainen palvelu ja vankka kuituosaaminen. Monipuolisilla palveluilla luodaan lisäarvoa asiakkaille ja erottaudutaan muista alan toimijoista.

"On tärkeää kuunnella asiakasta ja jopa ylittää hänen odotuksensa", sanoo myyntijohtaja Tom Nickull, joka vastaa Metsä Fibressä palvelukonseptien kehittämisestä. 

Nickull seuraa ja kuulostelee, millaisia signaaleja kentältä kantautuu. Globaaleja palveluja kehitetään jatkuvasti asiakkaiden toiveiden perusteella.

"Asiakas valitsee itselleen mielellään kumppanin, jolta hän saa itse sellun lisäksi erityisosaamista ja tukea, joka puuttuu omasta organisaatiosta.”

On tärkeää kuunnella asiakasta ja jopa ylittää hänen odotuksensa. 

Tom Nickull, myyntijohtaja

Laadun optimointi tuo myös kustannussäästöjä

Asiakkaat haluavat palveluja, jotka auttavat parantamaan tuotteen laatua ja kustannustehokkuutta. Tekniset parannukset näkyvät usein suoraan tuloksessa näkyvinä säästöinä.

Eräässä projektissa käytiin läpi pehmopaperivalmistajan pohjapaperireseptejä, joita optimoitiin simulointien perusteella. Sitten asiakas teki koeajoja, joissa simuloitu lopputulos varmistettiin.

"Koko hommassa kului muutama kuukausi, mutta vuositasolla projekti toi 700 000 euron säästöt kustannuksissa", sanoo Metsä Fibren teknisestä asiakaspalvelusta vastaava johtaja Tuomo Niemi.

Palveluilla voidaan myös parantaa asiakkaan lopputuotteen laatua. Asiakas pyrkii esimerkiksi maksimoimaan valmistamansa kartongin jäykkyyden ja tarvitsee tietoa siitä, miten tuotteen rakennetta pitää muuttaa sen valmistusvaiheessa.

Jauhatusarviointi puolestaan auttaa tuotteen rakenteen muuttamisessa ja optimoinnissa. Arvioinnissa analysoidaan FORE-työkalulla asiakkaan nykyisen sellureseptin jauhatustulosta. Sen mukaan annetaan suosituksia jauhatusprosessin parantamiseksi niin, että paperin tai kartongin lujuustaso säilyy tai paranee samalla energiatehokkuus huomioiden.

"Kun jauhatusprosessi saadaan optimaaliseksi, havusellun käyttöä pystytään vähentämään. Teknisillä palveluilla haluamme varmistaa, että asiakkaat käyttävät havusellua mahdollisimman energia- ja kustannustehokkaasti, olivat he sitten paperin- tai kartonginvalmistajia", Niemi kertoo.

Asiakkaiden kanssa saatetaan myös tutkia, mitä eroja metsäsertifikaateilla on, sekä miten ne vaikuttavat metsänhoitoon ja vaikkapa sellun hintaan. Kun asiakas ymmärtää miksi tietty sertifioitu puuraaka-aine maksaa enemmän kuin sertifioimaton, ei suurempi hintalappu aiheuta hämmennystä. Koulutuksissa kerrotaan myös esimerkiksi sellunvalmistuksen sivuvirtojen hyödyntämisestä.

RFID helpottaa varastointia ja lähetysten seurantaa

Sujuva logistiikka on perusasia, jonka on oltava kunnossa kaikkialla.

"Sellun pitää olla sovitun laadun mukaista, oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja sitä on oltava oikea määrä. Kun logistiikka toimii, asiakkaiden ei tarvitse huolehtia", Nickull toteaa.

RFID-seurantateknologian ansiosta toimitusten suunnittelu ja varastojen täydennys on Metsä Fibren asiakkaille helppoa. RFID-tagi liitetään automaattisesti jokaiseen tehtaalta lähtevään selluyksikköön.

RFID-tunnisteen avulla asiakas voi seurata kuluttamiaan materiaalivirtoja jopa paperikonekohtaisesti Fibre Online -verkkopalvelussa. Palvelussa pääsee lisäksi käsiksi laatu- ja toimitusraportteihin, vaikka asiakkaalla ei olisi RFID-arvoja lukevaa laitteistoa.

Metsä Day esittelee kestävää metsänhoitoa

Metsä Fibrellä on ollut jo useiden vuosien ajan tarjolla Metsä Day -metsävierailukonsepti, jossa asiakkaita tuodaan tutustumaan suomalaiseen metsään ja kestävään metsänhoitoon.

Vieraille on usein suuri yllätys, miten paljon Suomessa on metsää jopa pääkaupungissa. Myös metsien omistuspohja, jokamiehenoikeudet sekä se, miten suomalaiset pitävät metsistään huolta ja välittävät aidosti luonnosta, herättää aina ihastelua.

"Wow-efektin saa aikaan jo tieto siitä, että lain mukaan jokaista kaadettua puuta kohden pitää istuttaa neljä uutta tainta", Nickull kertoo.

Monet asiakkaat kiinnittävät huomiota myös Suomen puhtauteen.

"Ihastellaan sitä, että taivas on sininen, ilma puhdasta ja vesi kirkasta."

Nickull-Tom.jpg

Tom Nickull, myyntijohtaja