Vieraskynä: Jukka Kansanaho

Vieraskynä-palstalla lehtori Jukka Kansanaho Gradialta kertoo Metsä Fibren ja Gradian luomasta valmennusmallista, jolla Rauman sahan operaattoreille saadaan paras mahdollinen osaaminen uudelle sahalle.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Rauman saha

Metsä Fibren Rauman sahan valmistuminen on erittäin merkittävä askel sahateollisuudessa. Niin sahauskapasiteetin kuin uuden teknologiankin suhteen Rauman saha tulee olemaan täysin omassa luokassaan. Tämä loi aivan uudenlaisen haasteen sahaoperaattoreiden valmennukseen. Nyt ei enää riittänyt se tapa, miten tähän asti on koulutettu. Koulutusta suunniteltaessa oli otettava huomioon uusi teknologia ja uusi tehokkuus. Onneksi ammattitutkintokoulutus kuitenkin taipuu ja sopeutuu teollisuuden asettamiin haasteisiin erinomaisesti.

Metsä Fibren ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian asiantuntijat loivat yhdessä valmennusmallin, jonka avulla jokaiselle operaattorille tarjotaan koulutusta ja työharjoittelua puuttuvasta tai täydennystä vaativasta osaamisesta. Osaaminen todennetaan työnäytöissä, joita on pidetty pääsääntöisesti Metsä Fibren jo käyvillä sahoilla. Laitetoimittajat ovat olleet erittäin tärkeässä roolissa tässä valmennusmallissa. Kysymyshän on valikoidusta uudesta teknologiasta, jonka vain Rauman sahan laitetoimittajat voivat tarjota. Valmennuksen runkona toimii Gradian järjestämä puuteollisuuden ammattitutkinto, sahateollisuuden osaamisala sekä laiteasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto, kunnossapidon osaamisala. Voidaankin sanoa, että ammattitutkintojen valmistava koulutus yhdessä käyvien sahojen harjoittelujaksojen kanssa loivat perusteet uuden teknologian ja tehokkuuden ymmärtämiselle.

Pian alkaa se vaihe, mihin on huolellisesti harjoiteltu ja valmistauduttu, kun operaattorit pääsevät käynnistämään sahan. On ilo huomata, miten eri aloilta tulleet henkilöt ovat ottaneet sahaprosessin omakseen. On syytä kiittää käyvien sahojen henkilöstöä, jotka ovat opettaneet Rauman sahan operaattoreita. Suuret kiitokset myös laitetoimittajille panoksesta, jonka he ovat valmennukseen antaneet. Kiitos kuuluu myös kaikille kollegoille Gradialla ja yhteistyöstä Metsä Fibrelle.

Tästä on hyvä jatkaa ja matka on vasta aluillaan.

06-Jukka-Kansanaho.jpg

Jukka Kansanaho

Lehtori, mekaaninen metsäteollisuus
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Julkaisemme Vieraskynä-palstalla Metsä Groupin Rauman sahaprojektin sidosryhmien edustajien kolumnitekstejä, joissa he kertovat näkemyksensä meneillään olevasta sahaprojektista. Tämä kirjoitus on palstan kolmas.

Lue muut vieraskynä-kirjoitukset:

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä

Veisto Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio