Vieraskynä: Markku Rautio

​Vieraskynä-palstalla Veisto Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio kertoo näkemyksiään Rauman sahaprojektin merkityksestä teknologian kehitykselle sekä Veiston roolista projektissa.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Rauman saha

​Metsä Fibren Rauman sahan projekti on merkittävä etappi Suomen sahateollisuuden kehityksessä. Hankkeen myötä kotimainen toimija asettaa esimerkillään uuden tason tuotantotehokkuudelle ja tehdasautomaatiolle. Teknologialoikkaa tukee terveiden metsiemme lisääntyvän kasvun lisäksi puutuotteiden menekin nousu viime vuosina ja alan hyvät kasvunäkymät tulevaisuudessa. Sahateollisuuden tuotteiden tärkeimmät kilpailuedut ovat raaka-aineen uusiutuvuus, tuotteiden positiivinen hiilijalanjälki ja asumisterveys, joiden kasvava vaikutus kuluttajien valintoihin on havaittavissa selkeänä trendinä maailmanmarkkinoilla.

Veisto Oy:n näkökulmasta pääsy mukaan projektin toimijaksi on ollut erittäin merkittävä tekijä tulevaisuuden kehityksellemme. Rauman sahalinjassa pääsemme ottamaan käyttöön uusinta tekniikkaamme suurtuotantoympäristössä. Kuluva vuosi 2022 on merkittävä Veisto Oy:lle, koska sata vuotta aiemmin perheyhtiömme ensimmäinen polvi alkoi perehtyä alaan puukaupan toimijana. Ensimmäinen omaa tuotantoa ollut, kymmenen hevosvoiman höyrykoneen voimalla toimiva yksiteräinen pyörösaha valmistui muutamaa vuotta myöhemmin. Tänä päivänä yhtiöstämme on vetovastuussa kolmas ja neljäs sukupolvi, ja Rauman projektiin toimitetussa HewSaw SL250 5.5 -sahalinjassa on 10 000 hevosvoimaa, joilla yhden saheen sekunnin murto-osia kestävässä työstössä käytetään samanaikaisesti neljää pyöröterää. Nykyinen teknologiataso on saavutettu yhdistämällä uusinta tietotekniikkaa, säätötekniikkaa ja innovatiivista mekaniikkaa suomalaisella insinööriosaamisella.

Rauman sahalinjaan toteutettu uusi tekniikka on vaatinut huolellisen suunnittelu- ja projektityön, mikä suoritettiin erinomaisessa yhteistyössä Metsä Fibren projektiorganisaation kanssa. Hanke on kooltaan moninkertainen verrattuna aiempiin kotimaassa tehtyihin sahalaitosprojekteihin. Metsän Fibren ratkaisu oli tuoda peliin isojen projektien osaamista biotuotetehtaiden rakentajajoukkueestaan, ja näin toimimalla varmistaa suunnitellun lopputuloksen saavuttaminen. Konetoimittajan näkökulmasta Metsä Fibren järjestelmällisen projektinhallinnan mukaisesti toimiminen ja siihen sopeutuminen on ollut opettavainen ja erittäin myönteinen kokemus. Luonnollisesti matkan varrella on tullut yllätyksiä, mutta uusilla tehokkailla toimintatavoilla ongelmien vaikutukset on pystytty minimoimaan ja välitavoitteita saavuttamaan alkuperäisen aikataulun puitteissa.

Sahalinjan asennukset on nyt suoritettu ja vuorossa ovat testaus- ja käyttöönottovaiheen tehtävät, joten kohta kaikkien osapuolien iso työ palkitaan onnistumisen kokemuksella, kun pääsemme seuraamaan uutuuttaan kiiltävän sahalinjan toimintaa.

03-Hero-Markku-Rautio.jpg

Markku Rautio
Toimitusjohtaja
Veisto Oy

Julkaisemme Vieraskynä-palstalla Metsä Groupin Rauman sahaprojektin sidosryhmien edustajien kolumnitekstejä, joissa he kertovat näkemyksensä meneillään olevasta sahaprojektista. Tämä kirjoitus on palstan toinen.

Lue muut vieraskynä-kirjoitukset:

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä

Gradian lehtori Jukka Kansanaho