Rauman sahan laiteasennukset etenevät

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibren Rauman sahaprojekti järjesti 17.2.2022 avoimen virtuaalisen yleisötilaisuuden kaikille uudesta sahasta kiinnostuneille.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Rauman saha

Virtuaalisessa yleisötilaisuudessa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kertoi Metsä Groupin investoinneista, Rauman sahan projektijohtaja Harri Haapaniemi maailman moderneimman sahan rakentaminen edistymisestä sekä Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä kestävästä metsänhoidosta. Tilaisuudessa vastattiin myös yleisön etukäteen lähettämiin kysymyksiin.

Metsä Group investoi tulevaisuuteen

”Metsä Groupin edelläkävijyys näkyy merkittävinä investointeina, joiden arvo on vuosina 2019-2023 yhteensä 2,5 miljardia euroa. Toimintamme perustuu uusiutuvaan puuhun, jolla voimme korvata fossiilisia raaka-aineita. Käytämme raaka-aineet tehokkaasti ja kestävästi.”

Toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kommentoi sahatavaramarkkinoiden tulevaisuutta. ”Perinteisillä aloilla, kuten esimerkiksi puusepän- ja huonekaluteollisuudessa, sahatavaralla on hyvä tulevaisuus. Sahatavaran kasvu vuodessa on suurta ja tilaa riittää uudellekin kapasiteetille globaaleilla markkinoilla.”

Rauman uusi saha tulee olemaan teknologialtaan edelläkävijä

”Rauman sahan rakentaminen on merkittävä kehitysloikkaa koko toimialalle. Siirrymme uudelle tasolle tehokkuudessa, teknologiassa ja toimintamalleissa. Rauma saha ja sellutehdas muodostavat tehokkaan integraatin, jolla mahdollistetaan siirtyminen fossiilittomiin tehtaisiin”, projektijohtaja Harri Haapaniemi kertoo.

”Rauman saha tulee keskittymään vaativiin loppukäyttökohteisiin. Toimitamme sahatavaraa puusepänteollisuuteen, ikkuna- ja oviteollisuuteen sekä teollisuuteen, joka tekee komponentteja edellä mainittuihin laitoksiin ja valmisteisiin. Päämarkkinat löytyvät Aasiasta ja Euroopasta.”

Rauman sahan puunhankinta-alue läntinen ja eteläinen Suomi

”Rauman sahan puunhankinta-alue tulee kattamaan lähes koko läntisen Suomen. Arvioimme, että investoinnin työllisyysvaikutus koko puunhankintaketjussa ja metsänhoidossa yhteensä on noin 600 henkilövuotta. Uusien metsäkone- ja puutavara-autojen kuljettajien saaminen alalle on suurin haaste puunhankinnan laajentamisessa. Kuljettajien koulutuksessa tehdään laajasti yhteistyötä ja koulutukseen pitää panostaa lisää”, liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä painottaa.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Metsä Groupin YouTube-kanavassa. Tilaisuudesta saat erinomaisen katsauksen sahaprojektistamme.

Työmaan edistymistä voit seurata reaaliajassa webbikameroiden kautta: https://www.metsagroup.com/fi/metsafibre/metsafibre/sahatavaran-tuotanto/rauman-saha/webkamerat-kuvat-muu-materiaali/