Usein kysyttyä sijoitusvaihtoehdoista

Tältä sivulta löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka liittyvät sijoitusvaihtoehtoihin ja erityisesti voitonjaon uudistukseen. Voit myös aina olla yhteydessä omaan metsäasiantuntijaasi.

Kysymyksiä ja vastauksia

 1. Millä aikataululla voitonjaon muutos tulee voimaan?

  Uudet lisäosuuslajit otettiin käyttöön 1.1.2022. Ensimmäinen voitonjakopäätös uuden mallin mukaisesti tapahtuu keväällä 2022. Metsä1-lisäosuuksien osuuskoroista päätetään ensimmäisen kerran keväällä 2023.

  Omistajajäsen on voinut lokakuun 2021 alusta lähtien ilmoittaa, minkä verran A-lisäosuuksia haluaa muuntaa Metsä1-lisäosuuksiksi. Kaikkia A-lisäosuuksia ei tarvitse muuntaa kerralla. Omistajajäsenen ei ole pakko tehdä mitään, jos haluaa säilyttää A-lisäosuudet.

  Kaikki perus- ja lisäosuuksien osuuskorot maksetaan jatkossa omistajajäsenen pankkitilille, jos omistajajäsen ei uudestaan ota kantaa siihen, minne osuuskorot menevät. Vuoden 2022 alusta osuuskorot maksetaan joko tilille tai ne voi takaisinsijoittaa Metsä1-lisäosuuksiin.

 2. Metsä1-lisäosuus on voimassa kymmenen vuotta ja sen voimassaolo jatkuu puukaupalla automaattisesti seuraavat kymmenen vuotta. Eikö tämä tarkoita, että minun kannattaa myydä puuta vain kerran kymmenessä vuodessa?

  Ei tarkoita, koska jokainen puukauppatulona saatu euro jatkaa yhden olemassa olevan Metsä1-lisäosuuden voimassaoloa sen nykyisen voimassaolon päättymishetkestä laskien kymmenen vuotta.

  Lisäksi jokaisella puukauppatulona saadulla eurolla on mahdollista merkitä yksi uusi Metsä1-lisäosuus. Eli puukauppaa ei tämän takia kannata lykätä, koska puukauppatuloilla jatketaan Metsä1-lisäosuuksien voimassaoloaikoja ensimmäisenä vanhenevasta alkaen. Saman lisäosuuden muuntoajankohtaa voidaan siirtää useamman kerran, mutta muuntoajankohta ei minkään yksittäisen siirron yhteydessä voi siirtyä yli 20 vuoden päähän sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa kyseisen muuntoajankohdan siirron perusteena oleva puukauppatulo on saatu.

 3. Mitä tapahtuu Pääomabonuksille?

  Pääomabonukset säilyvät, mutta 1.1.2022 alkaen ansaittuja Pääomabonuksia voi käyttää vain Metsä1-lisäosuuksiin. Ennen vuotta 2022 ansaituilla Pääomabonuksilla on mahdollista merkitä vaihtoehtoisesti myös A-lisäosuuksia niiden käyttöjakson mukaisesti kalenterivuosien 2022–2023 aikana, jos omistajajäsenellä on A-lisäosuuksia jäljellä ja niihin liittyy Pääomabonuksia.

  A-lisäosuudet saa halutessaan muuntaa Metsä1-lisäosuuksiksi. Mikäli omistajajäsen on muuntanut kaikki A-lisäosuudet Metsä1-lisäosuuksiksi, omistajajäsen ei voi enää käyttää Pääomabonusta A-lisäosuuksiin vaan ainoa mahdollinen käyttökohde on tällöin Metsä1-lisäosuus.

 4. Mitä tapahtuu perusosuuksille?

  Omistajajäsenen velvollisuus sijoittaa perusosuuksiin Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti säilyy entisellään. Osuuskorkoja jaettaessa osuuslajeista korkein tuotto on tarkoitus kohdistaa perusosuuksille sekä Metsä1-lisäosuuksille. Edustajisto kuitenkin päättää vuosittain osuuskoroista ja muusta voitonjaosta hallituksen ehdotuksesta.

 5. Muuttuuko voitonjako – jaetaanko yhtä suuri potti kuin ennenkin?

  Edustajisto päättää osuuskoroista ja muusta voitonjaosta vuosittain hallituksen ehdotuksesta kuten tähänkin asti. Metsäliitto Osuuskunnan voitosta on tarkoitus jakaa voitonjakopolitiikan mukaisesti keskimäärin puolet voitonjakona jäsenistölle, kuten ennenkin. Tämän ei ole tarkoitus muuttua. Jatkossa osa voitonjaosta on kuitenkin tarkoitus jakaa puukauppapohjaisena voitonjakona Metsä1-lisäosuuksina.

 6. Onko jäsen mukana uudessa puun vastaanottomääriin perustuvassa voitonjaossa, jos jättää A-lisäosuudet muuntamatta?

  Kyllä, tähän ei vaikuta mitenkään se, muuntaako jäsen A-­lisäosuudet Metsä1-lisäosuuksiksi vai ei.

 7. Saako puun vastaanottomääriin perustuvaa voitonjakoa, jos perusosuudet on maksamatta?

  Saa. Jäsenen saama voitonjako käytetään tällöin kuitenkin ensisijaisesti maksamatta olevien perusosuuksien kattamiseen.

 8. Kuinka suuri tulee olemaan korko-ero A-lisäosuuksien ja Metsä1:ien välillä? Onko mitään suuruusluokkaa tiedossa?

  Osuuslajeista korkein tuotto on tarkoitus kohdistaa sääntömääräisille perusosuuksille ja Metsä1-­lisäosuuksille. Aktiiviseen puukauppaan kannustava Metsä1-­lisäosuuspääoma on merkittävä voitonjaon kohde, ja Metsä1­lisäosuuksille on tavoitteena maksaa lisäosuuslajeista korkeinta korkoa.

  Metsä2-­lisäosuuksien ja A-­lisäosuuksien tuotto on pääsääntöisesti alempi kuin perusosuuksilla ja Metsä1­-lisäosuuksilla. B-­lisäosuuksien tuotto on puolestaan pääsääntöisesti alempi kuin Metsä2-­lisäosuuksille ja A-lisäosuuksille maksettava tuotto.

 9. Voiko Metsä1- ja Metsä-2-lisäosuuksia siirtää sukupolvenvaihdostilanteessa, perintönä tai kaupassa? Onnistuuko samaan tapaan kuin ennenkin?

  Metsäliitto Osuuskunnan perus-­ ja lisäosuuksia voi siirtää toiselle jäsenelle tai Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäseneksi liittyvälle. Siirtoja koskevat periaatteet ovat uusille Metsä1­- ja Metsä2-­lisäosuuksille samat kuin vanhoille A-­ ja B-­lisäosuuksille.

 10. Onko Metsä1-lisäosuudet säilytettävä vähintään 10 vuotta ennen kuin ne voi irtisanoa?

  Ei. Metsä1-­lisäosuuksia voi halutessaan irti­sanoa milloin vain, irtisanomisaika on sama kuin A-­lisäosuuksilla, eli ulosmaksu tapahtuu 6 kuukautta irtisanomista seuraavan vuodenvaihteen jälkeen.

  Hallituksella on Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä kuvattu oikeus lykätä palautuksen maksamista, mikäli tämä vaarantaisi osuuskunnan vakavaraisuuden tai maksukyvyn säilymisen riittävällä tasolla. Lisäksi huomioidaan se, mitä Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen 16 §:ssä säädetään perusosuuksien ja lisäosuuksien palauttamisen määrästä ja irtisanottujen osuuksien oikeuksista.

 11. Miksi tällainen muutos lisäosuuksissa tehtiin?

  Voitonjakomallia haluttiin kehittää siten, että jatkossa palkitaan erityisesti Metsäliitto Osuuskunnan toimintaan sitoutuneita omistajajäseniä osuuskunnan omistajastrategian ja perustehtävän mukaisesti. Samalla varmistetaan osuuspääomien parempi pysyvyys, ja sen mahdollistamana tehostetaan osuuspääomien käyttöä ja hallitaan paremmin pääomamääriä.

  Tavoitteena on jatkossa entistä paremmin palkita säännöllisesti puukauppaa käyviä omistajajäseniä. Uudessa mallissa jäsen pääsee voitonjaon piiriin jo pelkästään käymällä puukauppaa Metsäliitto Osuuskunnan kanssa.

 12. Mihin Metsäliitto Osuuskunta käyttää Metsä1:iin sijoitetut rahat?

  Uuden mallin mahdollistamalla osuuspääomien käytön tehostamisella tavoitellaan parempia tuottoja pääomille, minkä ansiosta osuuskunta voi synnyttää enemmän jäsenistölle jaettavaa voittoa.

 13. Mistä saan lisätietoja?

  Tarkemmat tiedot on esitetty Metsäliitto Osuuskuntaa ja sen lisäosuuksia koskevassa esittelyasiakirjassa. Lisäksi voit olla yhteydessä omaan metsäasiantuntijaasi.