Metsä1-lisäosuuksien voimassaoloaika

Metsä1-lisäosuudet ovat voimassa 10 vuotta merkintä- tai saamisvuoden lopusta laskettuna, jonka jälkeen ne muuntuvat matalampikorkoisiksi Metsä2-lisäosuuksiksi, jos niiden voimassaoloa ei ole jatkettu puukaupoilla Metsä Groupin kanssa.

Tekemällä uudet puukaupat Metsä1-lisäosuuksien voimassaoloaika pitenee saamasi puukauppatulon osuudelta enintään 20 vuoteen. Eli jokainen Metsäliitto Osuuskunnalta puukauppatulona saamasi euro* pidentää automaattisesti yhden olemassa olevan Metsä1-lisäosuutesi voimassaoloaikaa kymmenellä vuodella nykyisen voimassaolon päättymishetkestä laskien. Saman Metsä1-lisäosuuden muuntoajankohtaa voidaan siirtää useamman kerran, mutta muuntoajankohta ei minkään yksittäisen siirron yhteydessä voi siirtyä yli 20 vuoden päähän sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa kyseisen muuntoajankohdan siirron perusteena oleva puukauppatulo on saatu.

Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien irtisanomisaika on kuusi kuukautta irtisanomisvuoden lopusta laskettuna. Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksiin kohdistuvaa irtisanomista ei voi myöhemmin perua.

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksella on Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä kuvattu oikeus lykätä palautuksen maksamista, mikäli tämä vaarantaisi osuuskunnan vakavaraisuuden tai maksukyvyn säilymisen riittävällä tasolla. Lisäksi Metsäliitto Osuuskunnalla on oikeus lunastaa takaisin kaikki Metsä1- ja/tai Metsä2-lisäosuudet tai osa niistä.

* Pyöristettynä alaspäin lähimpään täyteen euroon jokaisen yksittäisen tilityksen osalta, ja vähennettynä kulloinkin soveltuvalla arvonlisäveron tai sen kaltaisten verojen ja maksujen sekä ennakonpidätyksen määrällä.

Esimerkki puukauppatulojen sijoittamisesta Metsä1-lisäosuuksiin ja niiden voimassaoloajan pidennyksestä puukaupoilla

Kuvitteellisessa esimerkissä jäsen tekee puukauppatuloistaan 10 000 € sijoituksen Metsä1-lisäosuuksiin vuonna 2022. Jäsen saa vuonna 2024 puukauppatuloa 7 000 €, jonka jäsen sijoittaa tuolloin uusiin Metsä1-lisäosuuksiin.Aikajana lisäosuuksien voimassaolostaVuoden 2024 puukauppatulo pidentää automaattisesti aiemmin vuonna 2022 hankittujen Metsä1-lisäosuuksien voimassaoloaikaa 7 000 € vastaavan määrän eli 7 000 Metsä1-lisäosuuden osalta.

Voimassaoloajan pidentymisen jälkeen 7 000 kpl vuonna 2022 hankituista Metsä1-lisäosuuksista muuntuu Metsä2-lisäosuuksiksi vasta vuoden 2042 päätyttyä ja loput 3 000 kpl alkuperäisen voimassaoloajan mukaan vuoden 2032 päätyttyä.

Vuonna 2024 hankitut 7 000 Metsä1-lisäosuutta muuntuvat Metsä2-lisäosuuksiksi vuoden 2034 jälkeen, koska niiden voimassaoloaikaa ei ole pidennetty puukaupoilla.

Omistajajäsen voi lisäksi takaisinsijoittaa saamansa osuuskorot. Jokaiselle korkojen takaisinsijoitukselle Metsä1-lisäosuuksiin tulee oma 10 vuoden voimassaoloaika, jonka jälkeen ne muuntuvat Metsä2-lisäosuuksiksi, jos niiden voimassaoloa ei ole pidennetty puukaupoilla.

Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien irtisanomisaika on 6 kuukautta irtisanomisvuoden lopusta laskettuna. Hallituksella on Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä kuvattu oikeus lykätä palautuksen maksamista, mikäli tämä vaarantaisi osuuskunnan vakavaraisuuden tai maksukyvyn säilymisen riittävällä tasolla.

Sijoitusta harkitsevan jäsenen on tärkeää tutustua huolellisesti Metsäliitto Osuuskunnan sääntöihin ja Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien liikkeeseenlaskuehtoihin sekä esittelyasiakirjaan, jossa esitetään uusiin lisäosuuksiin liittyvät tarkemmat tiedot ja riskikuvaukset.