Metsä Groupin Merikarvian sahan toiminta lakkaa

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Merikarvian sahan tammikuussa käynnistyneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvottelujen jälkeen yhtiö päätti, että toiminta Merikarvian sahalla päättyy kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Muutosneuvottelut koskivat kaikkia sahan 79 työntekijää. Neuvotteluissa käsiteltiin sahan toiminnan lopettamisen perusteita, suunnitellusta toiminnan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvaa työn olennaista ja pysyvää vähentymistä sekä tästä johtuvia välttämättömiä henkilöjärjestelyjä.   Merikarvian sahan vakituiselle henkilöstölle pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan työtä muissa tuotantolaitoksissa, päätökset irtisanomisista tehdään 30.6.2024 mennessä.

”Merikarvian sahan tekninen käyttöikä on tullut elinkaarensa päähän ja tästä syystä lopetamme sahan toiminnan”, toteaa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen

Merikarvian sahan vuotuinen mäntysahatavaran tuotantokapasiteetti on noin 220 000 kuutiometriä. Se käyttää vuosittain noin 455 000 kuutiometriä puuta.

 

Lisätietoja:
Tiina Tassi, viestintäjohtaja, Metsä Fibre, puh. 040 833 4811
etunimi.sukunimi@metsagroup.com


Metsä Fibre 
metsagroup.com/fi/metsafibre

Metsä Groupin sellu- ja sahaliiketoiminta Metsä Fibre tuottaa sellun ja sahatavaran lisäksi muita biotuotteita, kuten biokemikaaleja ja bioenergiaa. Pohjoisesta puusta valmistetut tuotteemme ovat vaihtoehto fossiilisille materiaaleille. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa.