Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan vastuullinen logistiikka takaa toimitusvarmuuden asiakkaille

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Metsä Groupin Kemin uuden biotuotetehtaan tarpeisiin on kehitetty tehokas ja toimintavarma logistiikkaratkaisu, jonka jokaisessa vaiheessa huomioidaan toiminnan vastuullisuus ja minimoidaan ympäristövaikutukset.

Biotuotetehtaalla valmistuvat sellupaalit lastataan automaattisesti HCT-rekkoihin. Biodieseliä polttoaineena käyttävät rekat kuljettavat paalit 15 kilometrin päässä sijaitsevaan satamavarastoon. Erikoisrakenteiseen HCT-rekkaan mahtuu kerrallaan noin 72 tonnin sellukuorma, mikä on noin 1,5 kertaa enemmän verrattuna normaaliin rekkalastiin. Nämä ratkaisut alentavat kuljetuksen hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa rakennettu uusi logistiikkaväylä parantaa kuljetusten ja alueen liikenneturvallisuutta.

Ajoksen satamassa sellupaalit ohjataan Metsä Groupin uuteen 37 000 neliömetrin tuotevarastoon, jossa kuormanpurku tapahtuu automaattilaitteistolla. Tuotevarastolla ja satamassa on korvattu fossiiliset polttoaineet sähköistetyllä trukki- ja lastauskalustolla. Lisäksi sataman sähköisessä materiaalinkäsittelynosturissa on sähköinen sellunostin, joka on ensimmäinen lajiaan.

Sataman kahdeksan uutta sähkötrukkia parantavat ympäristötehokkuuden lisäksi myös työturvallisuutta. Trukin hytti on korotettu, näkyvyys parempi ja myös työmaan melutaso on alhaisempi.

Aasian markkinoille suuntautuvissa sellutoimituksissa hyödynnetään uusinta laivakalustoa, joissa uusin teknologia parantaa ympäristötehokkuutta.

”Uuden logistiikkaratkaisun lähtökohtana on turvallisuuden, toimitusvarmuuden ja ympäristötehokkuuden varmistaminen. Sen avulla turvaamme häiriöttömän toimitusketjun tehtaalta asiakkaille”, kertoo Kemin biotuotetehdasprojektin logistiikkajohtajana toiminut Pasi Pulkkinen.

”Satamatoimintojen ydinprosessi on sama kuin ennen, mutta uusien laiteinvestointien myötä mahdollisuudet kehittää toimintaa joka osa-alueella ovat kasvaneet huimasti”, kertoo Kemin Satamatoimintojen yksikön johtaja Teemu Kauppi. Uuden biotuotetehtaan myötä Kemissä sijaitsevan Ajoksen sataman ulkomaille suuntautuva vienti kasvaa yli miljoonalla tonnilla vuodessa.

Lisätietoja:
Laura Orpana, viestintäpäällikkö, Metsä Fibre Oy, p. 040 722 4490
etunimi.sukunimi@metsagroup.com


Metsä Fibre 
metsagroup.com/fi/metsafibre

Metsä Groupin sellu- ja sahaliiketoiminta Metsä Fibre tuottaa sellun ja sahatavaran lisäksi muita biotuotteita, kuten biokemikaaleja ja bioenergiaa. Pohjoisesta puusta valmistetut tuotteemme ovat vaihtoehto fossiilisille materiaaleille. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa.