Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaalle pitkä tuotantokatkos kaasuräjähdyksen johdosta

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaalla tapahtui haihduttamolla hitsaustöiden yhteydessä kaasuräjähdys torstaina 21.3.2024. Tilanteessa kolme henkilöä altistui lievästi rikkivedylle ja heidät ohjattiin terveystarkastukseen. Henkilöt ovat palanneet töihin tarkastuksen jälkeen. 

Alueen turvallistamisen jälkeen käynnistyi aineellisten vahinkojen selvittäminen. Tämän hetken tiedon mukaan korjaustyöt tulevat kestämään 10-12 viikkoa. Tehtaan tuotanto alkaa, kun korjaustyöt ovat valmiit ja tehtaan turvalliset toimintaedellytykset on varmistettu. Vaurioiden kartoittamista jatketaan edelleen ja aikataulut tarkentuvat selvitysten edetessä.

Biotuotetehtaan tuotantokatkos johti myös samassa tehdasintegraatissa toimivan Metsä Boardin kartonkitehtaan tuotannon pysähtymiseen. Kartonkitehtaalla tarvittavaa valkaisematonta sellua ei voida valmistaa ilman biotuotetehtaan kemikaalikiertoa.
 

Lisätietoja:
Tiina Tassi, viestintäjohtaja, Metsä Fibre, puh. 040 833 4811
etunimi.sukunimi@metsagroup.com


Metsä Fibre 
metsagroup.com/fi/metsafibre

Metsä Groupin sellu- ja sahaliiketoiminta Metsä Fibre tuottaa sellun ja sahatavaran lisäksi muita biotuotteita, kuten biokemikaaleja ja bioenergiaa. Pohjoisesta puusta valmistetut tuotteemme ovat vaihtoehto fossiilisille materiaaleille. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa.

Seuraan meitä : LinkedIn