Kemin biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvat lainvoimaisiksi

Lehdistötiedote 15.2.2024
  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 14.2.2024 antamallaan päätöksellä Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ympäristölupakokonaisuutta koskevat valituslupahakemukset ja valituksen koskien Vaasan hallinto-oikeuden 14.11.2022 antamaa ympäristölupakokonaisuutta koskevaa päätöstä. Kemin biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalousluvat ovat siten tulleet lainvoimaisiksi 14.2.2024.

Kemin biotuotetehtaan tuotanto käynnistyi syyskuussa 2023. Tehdas valmistaa vuosittain 1,02 miljoonaa tonnia havupuusellua, 300 000 tonnia lehtipuusellua, 80 000 tonnia biokemikaaleja ja 2000 GWh bioenergialla tuotettua uusiutuvaa sähköä. Tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus on 250 %. 
 

Lisätietoja:
Tiina Tassi, viestintäjohtaja, Metsä Fibre, puh. 040 833 4811
etunimi.sukunimi@metsagroup.com


Metsä Fibre 
metsagroup.com/fi/metsafibre

Metsä Groupin sellu- ja sahaliiketoiminta Metsä Fibre tuottaa sellun ja sahatavaran lisäksi muita biotuotteita, kuten biokemikaaleja ja bioenergiaa. Pohjoisesta puusta valmistetut tuotteemme ovat vaihtoehto fossiilisille materiaaleille. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa.